Preliminary analysis of the forest health state based on multispectral images acquired by Unmanned Aerial Vehicle

Open access

Abstract

The main purpose of this publication is to present the current progress of the work associated with the use of a lightweight unmanned platforms for various environmental studies. Current development in information technology, electronics and sensors miniaturisation allows mounting multispectral cameras and scanners on unmanned aerial vehicle (UAV) that could only be used on board aircraft and satellites. Remote Sensing Division in the Institute of Aviation carries out innovative researches using multisensory platform and lightweight unmanned vehicle to evaluate the health state of forests in Wielkopolska province. In this paper, applicability of multispectral images analysis acquired several times during the growing season from low altitude (up to 800m) is presented. We present remote sensing indicators computed by our software and common methods for assessing state of trees health. The correctness of applied methods is verified using analysis of satellite scenes acquired by Landsat 8 OLI instrument (Operational Land Imager).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernasik J. 2003. Elementy fotogrametrii i teledetekcji. AGH: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Kraków.

 • Białołusz S. Skłodowski P. 1999. Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa.

 • Ciołkosz A. Białousz S. 2008. Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska w Polsce. Nauka 3 79–96.

 • Ciołkosz A. Kęsik A. 1989. Teledetekcja satelitana. PWN Warszawa.

 • Czapski P. Kacprzak M. Korniluk T. Kotlarz J. Kubiak K. Mazur A. Mrowiec K. Oszako T. Pieniążek J. Pośpieszczyk A. Tkaczyk M. Wodziński K. Zalewska N. 2014. Budowa i zastosowanie platformy wielosensorowej w badaniu wybranych parametrów środowiska. Prace Instytutu Lotnictwa 1 (234) 126–141.

 • Dmyterko E. Bruchwald A. 2002. Metody określania uszkodzenia drzewostanów liściastych. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Dmyterko E. Wojtan R. Bruchwald A. 2002. Stan zdrowotny drzewostanów jesionowych (Fraxinus excelsior L.) Nadleśnictwa Mircze. Sylwan 12 9–18.

 • Hardisky M.A. Klemas V. Smart R.M. 1983. The influences of soil salinity growth form and leaf moisture on the spectral reflectance of Sparina alterni-flora canopies. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 49 77–84.

 • Holst G.C. Lomheim T.S. 2011. CMOS/CCD sensors and camera systems. Winter Park FL: JCD Publishing.

 • Kurczyński Z. 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa.

 • Kurczyński Z. 2014. Fotogrametria. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Niedzielko J. Szpietowska M. Boral B. Milczarek M. Pokrzywnicka M. Łach G. Kaźmierczak M. Jarocińska A. 2012. Analiza zależności między zawartością wody w roślinach zmierzoną w terenie a teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności. Teledetekcja Środowiska 47 43–57.

 • Osińska-Skotak K. 2007. Znaczenie korekcji radiometrycznej w procesie przetwarzania zdjęć satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji 17b 577–590.

 • Roloff A. 1989. Kronenentwicklung und Vitalitätsbeurteilung ausgewählter Baumarten der gemässigten Breiten. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt Frankfurt am Main.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.67

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.312
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.569

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 268 172 8
PDF Downloads 142 93 2