Aerial treatments in forest protection – research methodology

Open access

Abstract

Treatment effectiveness in forest protection against harmful insects depends not only on pesticide efficacy of the product applied, but also on a number of other factors including assurance that a given insecticide reaches the pest living in the canopy. In the treatments with the use of aerial equipment (silva-aerial) it is advisable to consider species and age diversity of protected tree stands. The paper presents research methodology on the assessment of spray structure and density, penetration of spray droplets into the canopy as well as a degree of coverage and incorporation in tree crowns. The methodology proposed takes into account characteristics of the forest area studied and its surroundings, as well as the parameters and equipment of the measurement line. There were determined: operation requirements for the aircraft and its test and registration equipment as well as demands on pilot qualifications, flight performance on the measurement line and weather conditions allowing for conducting test trials. In the paper, there are presented a set of values and mathematical formulas needed for the analyses. Taking into account ecological threats, there were included the methods on evaluation of spray drift of the liquid distributed over the forest.

Armstrong J.A. 1981. ULV/CDA Optimum Droplet Size for Control of Eastern Spruce Budworm in Canada. Outlook on Agriculture, 7 (81), 327-332.

Courshee R. 1978. Rozkład drobnych kropel rozpryskiwanych z samolotu na lasy iglaste w Kanadzie. Seminarium AERO-AGRO, Europejska Komisja Gospodarcza - ONZ, Warszawa, 177-186.

Butler E.C. 2013. Developments in the Silsoe Spray Drift Model. Workshop 10-11.07.2013, Cranfield University, UK.

Drużynski J. 1978. Zastosowanie śmigłowca do ochrony środowiska naturalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Seminarium AERO-AGRO, Europejska Komisja Gospodarcza - ONZ, Warszawa, 151-156.

Fafiński W. 1983. Zastosowanie samolotów i śmigłowców w ochronie i hodowli lasów na terenie OZLP w Olsztynie. Seminarium Agrolotnicze, ART Olsztyn, 20-32.

Głowacka B. 1992. Metodyka badań terenowych przenikania i chłonności oprysków lotniczych w koronach drzew i drzewostanów. IBL, Warszawa.

Głowacka B. 2009. Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu. CILP, Warszawa, 49-64.

Głowacka B. 2012. Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2013. IBL, Warszawa.

Holloway G., Gerber A. 2014. Numerical Modelling of Aerial Application System. Modelling of Pesticide Application. Workshop 3-6.01.2014, Pittsburgh, USA.

Hołownicki R., Doruchowski G., Godyń A., Świętochowski W. 2012. Techniki ograniczające znoszenie cieczy użytkowej dla upraw polowych i sadowniczych. 10 Konferencja - Racjonalna Technika Ochrony Roślin, 14-15.11.2012. Poznań, 120-137.

International standard ISO. 2005. ISO 22866:2005. Equipment for crop protection - Methods for field measurement of spray drift.

Majewski S. 2012. Wykorzystanie systemu GPS do planowania, wykonywania i dokumentowania zabiegów agrolotniczych. Postępy techniki w leśnictwie, 117, 120-137.

Mierzejewski K. 2007. Droplet technologies. Materiał szkoleniowy. IBL, Warszawa-Sękocin.

Perlowitz W., Wolff G. 1988. Haberman, Methodin zur Tropfenmessung von Sprunwollken bei Aviochemischen Einsatzen. Beitrage fur die Forstwirtschaft, 22 (2), 67-71.

Riley C.M. 2014. Development of a Portable Low Cost, Image Analysis System for the Measurement of Deposited Droplets Density, Percent Target Coverage and Estimated Droplet Size. Modeling of Pesticide Application. Workshop, 3-6.01.2014, Pittsburgh, USA.

Rowiński R.S. 1996. Penetration of Aerial Spray Through the Crown of the Trees. Proceedings of International Conference: Integrated Management of Forest Lymantriidae, 1996 March 27-29, Warsaw- Sękocin.

Rowiński R., Lipiński A.J., Choszcz D.J., Konopka S. 2011.Wymagania techniczne dla sprzętu montowanego na statkach powietrznych służącego do stosowania środków ochrony roślin oraz zasady jego kontroli. Ekspertyza Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rowiński R., Wodecka C., Jumrych M. 1988. Metodyki badań aparatury agrolotniczej. ART, Olsztyn.

Ryan S.D., Gerber A.G., Holloway G. 2013. A Computational Study on Spray Dispersal in the Wake of an Aircraft. Transactions of the ASABE, 56 (3), 847-868.

Spillman J.J., Joyce R.J.V. 1978. Low volume and ultra low volume spray trials from aircraft Thetford For in Scotland (eds.: A.V. Holden, D. Bevan), Forestry Commission Report, Edinburgh, Scotland, 31-51.

Thistle H.W., Teske M.E., Miller P.C.H. 2010. Modeling of pesticide application and drift. In: Air Quality Modeling - Theories, Methodologies, Computational Techniques, and Available Databases and Software. Vol. IV - Advantes and Updates (ed.: P. Zanetti), The EnviroComp Group and Air and Waste Management Association.

Van de Zande. J. 2013. Drift reduction classes in the Netherland. Modelling Spray Drift. Workshop 10-11.07.2013, Wageningen University, Netherlands.

Wodecka C. 1993. Doświadczalne zabiegi opryskiwania biopreparatem Forey 48 B za pomocą agrolotniczej aparatury ULV zabudowanej na samolocie M-18. ART, Olsztyn.

Wodecka H., Ruciński R.S. 1993. Metodyka badania penetracji kropel w koronach drzew. Sylwan, 137 (7), 75-82.

Woziński Z. 1989. Doświadczalne technologie i środki techniczne do chemicznego zwalczania szkodników liściożernych. IBL, Warszawa.

Folia Forestalia Polonica

Seria A - Forestry; The Journal of Forest Research Institute

Journal Information


CiteScore 2017: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.194
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.473

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 127 7
PDF Downloads 47 46 4