Study on Possible Replacement of the Aluminum Spar with a Composite Structure Illustrated with the Case of Agricultural Aircraft

Open access

[1] Cichosz E. (1968). Konstrukcja i praca płatowca, Warszawa: WAT.

[2] Olejnik A. (1984). Konstrukcja samolotów Część II, Konstrukcja i praca płatowca, Warszawa: WAT.

[4] Dokumentacja skrzydła PZL Kruk 106, www.samolotypolskie.pl/samoloty/2330/126/PZL-106-Kruk.

[5] Aviation Maintenance Technician Handbook – Airframe, vol. 1. FAA. 2012, www.faa.gov

[6] Praca Zbiorowa (1994). Wspólne przepisy lotnicze JAR - 23, Bruksela.

[7] Jachimowicz J., Szymczyk. E., Łukasiński. Ł., Puchała. K. (2015a), Modelowanie wytrzymałościowe i analiza masowo materiałowa dźwigara skrzydła samolotu rolniczego, Logistyka, 4, nr. 2, s. 3726-3733.

[8] Podgórski J. (2010), Metoda elementów skończonych-wprowadzenie, Lublin.

[9] encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3971691

[10] Oczoś K., (2008). Kompozyty włókniste - właściwości, zastosowanie, obróbka ubytkowa, Mechanik, 7, s. 579-592.

[11] Jachimowicz J., Szymczyk E., Puchała K. (2015), Study of material mass efficiency and numerical analysis of modified CFRP laminate in bearing conditions, Composite Structures, 134, 114-123, doi 10.1016/j.compstruct.2015.08.031

[12] MSC.Marc (2011). Theory and user information. Santa Ana MSC Corp.

[13] Niu M. (1992), Composite airframe structures, Hong Kong: Conmilit Press Ltd.

Fatigue of Aircraft Structures

The Journal of Institute of Aviation

Journal Information

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.102

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 108 18
PDF Downloads 72 72 3