The Effect of Land Acquisition Policy on Market Trends in Hungary

Open access

Abstract

The aim of the present paper is to provide a comprehensive overview of the major regulations related to the acquisition and ownership of agricultural and forestry lands in Hungary and the effect of these regulations on the trends and changes in trade and ownership structure. The four pivotal points regarding policy–making have been the following: (1) maintaining national ownership of agricultural lands, (2) preventing the registration of ownership when the aim of the transaction is speculation, (3) maintaining the limitation and strict regulations on the possibilities for new acquisitions by corporately owned farms, (4) supporting the acquisition and usage of agricultural lands by privately and family owned farms. In order to achieve these aims, the government of Hungary decided upon a framework for agricultural land acquisition and ownership that integrates a number of rules and limitations already applied by land administration authorities in other EU member countries. However, their systematic and cumulative use raises major questions in the application of the relevant laws in real–life situations; in addition, there are serious concerns about their compatibility with EU principles on legislation and jurisdiction(1). This paper summarises typical situations to illustrate the controversies of the regulations related to agricultural land acquisition and use in Hungary.

1. 2013. évi CXXII. törvény a mező–és erdőgazdasági földek forgalmáról (Act CXXII of 2013 concerning agricultural and forestry land trade)

2. 2013. évi CCXII. törvény a mező–és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről (Act CCXII of 2013 concerning procedures on the agricultural and forestry land act)

3. 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás–vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról (Decree 474 of 2013 by the government of Hungary, regarding procedures for public announcement of land purchase or lease contracts)

4. 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről (Decree 504 of 2013 by the government of Hungary, regarding certification in agriculture and forestry)

5. 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól (Decree 38 of 2014 by the government of Hungary, regarding farmers, agricultural cooperatives, and the registration of agricultural holdings)

6. 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól (Decree 47 of 2014 by the government of Hungary, regarding the use of security watermark paper for transaction of ownership of agricultural land)

7. 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező–és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól (Decree 191 of 2014 by the government of Hungary, regarding regulations on the selloff of agricultural land to settle mortgage debts)

8. Regulation No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the Common Agricultural Policy

9. Report of the Committee on Agriculture and Rural Development (2017): On the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers

10. BÁNYAI K. 2016. Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary In: Journal of Agricultural and Environmental Law 20:5–15.

11. CSÁK, Cs. – KOCSIS B. E. – RAISZ A. 2015. Vectors and indicators of agricultural policy and law from the point of view of the agricultural land structure In: Journal of Agricultural and Environmental Law 19:32–43.

12. KOROM Á. 2009. A termőföldek külföldiek általi vásárlására vonatkozó „moratórium” lejártát követően milyen birtokpolitikát tesz lehetővé a közösségi jog In: Európai Jog Vol. 9 no. 6 pp.7–16. (What are the options for purchasing agricultural lands by foreign citizens after the moratorium, in line with EU regulations?).

13. OLAJOS I. – ANDRÉKA T. 2017. A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák In: Magyar Jog 64:410–424. (Legal problems concerning the application of the land act)

14. ORLOVITS Zs. (Ed.). 2015. Földforgalmi szabályozás – Gazdálkodói kézikönyv Budapest: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 88 p. (Land act regulations – a manual for farmers)

EU agrarian Law

The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

Target Group experts, teachers and students in the field of agrarian law and related topics, as well as on general public.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 128 128 35
PDF Downloads 120 120 36