New resources of innovation - challenges to the Czech Republic and its positioning in global economy

Open access

Nové zdroje inovací - výzvy pro českou ekonomiku a její postavení v globální ekonomice

Globalizace v současné době, zčásti i v důsledku ekonomické krize, přechází do druhé fáze a mezi odborníky se začíná hovořit o tzv. globalizaci 2.0. Ta znamená nejen další silnější propojení světové ekonomiky, ale zejména posilování pozice rozvíjejících se zemí nejen z pohledu výroby, ale především z pohledu spotřeby. Hlavní centra nabídky a poptávky se proměňujía výroba a spotřeba se opět začínají více organizovat ve stejné lokalitě. Rychle se rozvíjející ekonomiky a jejich velmi početná populace se tak podle odborníků i manažerů některých velkých korporací stanou hlavním motorem budoucí poptávky (spotřeby). A tedy i zdrojem pro nové inovace (inovace totiž začíná i končí u zákazníka), které budou díky své jednoduchosti, snadnému použití i nižším nákladům pronikat i na vyspělé trhy. Cílem tohoto článku je jednoduše zhodnotit, jak si v tomto kontextu stojí Česko a také jaké má tato proměna důsledky pro podporu inovací a konkurenceschopnosti.

Anthony, S. D., Eyring, M., Gibson, L. (2006): Mapping your innovation strategy. Harvard Business Review (May), s. 104-113.

Bhide, A. (2009): Where Innovation Creates Value. McKinsey Quarterly.

Bhide, A. (2008): The Venturesome Economy: How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World. Journal of Applied Corporate Finance, 21 (1), s. 8-23.

Brown, J. S., Hagel, J. (2005): Innovation blowback: Disruptive management practices from Asia. McKinsey Quarterly.

Bryan, L. (2010): Globalization's critical imbalances. McKinsey Quarterly.

Christensen, C. (2003): The Innovator's Dilemma. Harper Paperbacks, 320 s.

Christensen, C. M., Hart, S. L., Craig, T. (2001): The Great Disruption. Foreign Affairs, 80 (2), s. 80-95.

EEIP (2009): Makroekonomická analýza České republiky. Zpráva připravena pro hodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013. MMR, Praha.

Drucker, F. P. (1993): The Riseof the Knowledge Society", Wilson Quarterly, Spring 1993.

Freeland, C. (2010): Globalization 2.0: emerging-market cross-pollination. The Globe and Mail, October 01, 2010.

Friedman, T. (2005): The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. Farrar, Straus and Giroux, New York, 488 s.

Gilbert, C., Bower, J. L. (2001): Disruptive Change: When Trying Harder Is Part of the Problem. Harward Business Review, 80 (5), s. 94-101.

Hart, S. L., Christensen, C. (2002): The Great Leap: Driving Innovation From the Base of the Pyramid. MIT Sloan Review, s. 51-56.

Košturiak, J; Chaľ, J. (2008): Inovace. Vaše konkurenční výhoda. Brno, 2008.

NERV (2011): Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání: Kapitola 1. NERV, s. 1-44.

Pavlínek, P. (2008): A successful transformation?: restructuring of the Czech automobile industry. Physica-Verlag, Heidelberg, 295 s.

Pavlínek, P., Domanski, J., Guzik, R. (2009): Industrial Upgrading Through Foreign Direct Investment in Central European Automotive Manufacturing. European Urban and Regional Studies, 16 (1), s. 43-63.

Porter, M. (1996): What is Strategy? Harvard Business Review, November-December 1996, s. 61-78.

Sassen, S. (1991): The Global City. Princeton Univ Press, Princeton, NJ, 288 s.

Schrage, M. (2010): Great Customers Inspire Great Innovations. Harvadr Business Review. http://blogs.hbr.org/schrage/2010/09/do-you-have-the-right-customer.html

Sethi, D. Guisinger, S. E., Phelan, S. E., Berg, D. M. (2003): Trends in Foreign Direct Investment Flows: A Theoretical and Empirical Analysis. Journal of International Business Studies, 34 (4), s. 315-326.

Tram, M. (2010): The New Face of Globalization: Seven Key Trends and the Critical Need to Innovate. In Ijioui, R., Emmerich, H., Ceyp, M., Hagen, J. (Eds.) Globalization 2.0: A Roadmap to the Future from Leading Minds, Springer, s. 57-67.

Von Hippel, E. (1986): Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, Management Science 32(7, s. 791-806.

Žížalová, P., Csank, P. (2009): Jsou výzkum, vývoj a inovace klíčové procesy (nerovnoměrného) regionálního rozvoje? Geografie 114 (1), s. 21-36.

ERGO

The Journal of Technology Centre ASCR

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 135 88 7
PDF Downloads 79 64 6