Polygraph Examination in Poland. History, Law, Experimental Research, and Practice

Open access

[1] See: Widacki J. (2017), Historia badań poligraficznych, Kraków, p. 49.

[2] See: Widacki J. (2017), op. cit., p. 142.

[3] See e.g.: Badania poligraficzne w Polsce, ed. J. Widacki (2014), Kraków, pp. 43–45.

[4] Widacki J., Romig C.H.A. (1975), The Polygraph in Poland, Polygraph, 4, 2.

[5] Mostly in Polygraph magazine published by the American Polygraph Association.

[6] Widacki J., Horvath, F. (1978), An experimental investigation of the relative validity and utility of the polygraph technique and three others common methods of criminal identification, Journal of Forensic Sciences, 23, 3.

[7] See: Widacki J., Feluś A. (1981), Sprawcy zabójstw badani w Zakładzie Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 1, pp. 41–46.

[8] See: HazelwoodR., Douglas J.E. (1980), The lust murderer, FBI Law Enforcement Bulletin, April 1–5; Douglas J.E., Ressler K.E., Burgess A.W., Hartman C.R. (1986), Criminal profiling from crime scene analysis, Behavioral Sciences and Law, 4, pp. 401–421.

[9] The regulations were added to the code in its 2003 novella.

[10] Widacki J. (1977), Wartość diagnostyczna badania poligraficznego i jej znaczenie kryminalistyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków; see also: Widacki J., Horvath, F. (1978), op. cit.

[11] Widacki J. (1979), Badania poligraficzne osób z organicznymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, Archiwum Medycyny Sądowej I Kryminologii, 29 (2), pp. 121–126.

[12] Widacki J., Gołaszewski M. (2017), Subiektywizm w badaniach poligraficznych, Studia Prawnicze, 2 (21), pp. 187–214; Tarabuła M., Widacki M. (2016), The amount of information remembered by the perpetrator in the context of the application of the Guilty Knowledgr Technique in criminal investigation – a pilot study, European Polygraph, 10, 2 (36), pp. 111–116.

[13] Mikrut Z., Widacki M., Widacki J. (2018), Próba wykorzystania zmiany temperatury twarzy jako wskaźnika w instrumentalnej detekcji kłamstwa [in:] Kierunki rozwoju instrumentalnej I nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa, ed. J. Widacki, Kraków, pp. 133–148.

Journal Information

Target Group Researchers and experts in the field of criminal law

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 60 60 52
PDF Downloads 14 14 10