Fiscal Policy in European Union Countries in Time of the Economic Crisis – Attempt to Estimation

Open access

Abstract

In this article, stability of fiscal policy and its impact on fiscal market have been analyzed. The issue appears especially important in times of the financial crisis which has affected all the European Union countries, although to a different extent. To achieve this, the author presented the aims, the tools and the aspects of financial stability to confront them with the situation that has occurred in the EU countries. To present the issue profoundly, the scientific research related to fiscal policy and its impact on financial markets were used in two opening units. In the third unit, the statistic data was cited to show the condition of the EU countries, the changes to it and the attempts aimed at improving the state of the public finance and therefore stabilizing financial markets.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barro R.J. (1979) On the Determination of the Public Debt “Journal of Political Economy” Vol. 87 No. 5 Part 1.

 • Begg D. Fiszer S. Dornbusch R. (2000) Makroekonomia PWE Warszawa.

 • Blanchard O.J. (1985) Debt Deficits and Finite Horizons “Journal of Political Economy” Vol. 93 No.2.

 • Blanchard O.J. (1990) Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators OECD Department of Economics and Statistics Working Papers No.79.

 • Bohn H. (1995) The Sustainability of Budget Deficits in a Stochastic Economy “Journal of Money Credit and Banking” Vol. 27 No. 1.

 • Burger P. (2003) Sustainable Fiscal Policy and Economic Stability. Theory and Practice Edward Elgar Cheltenham UK Northhampton MA USA.

 • Fedorowicz Z. (1988) Polityka fiskalna Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Poznań.

 • Fullwiler S.T. (2007) Interest Rates and Fiscal Sustainability “Journal of Economic Issues” Vol. 41 No. 4.

 • Gajda-Kantorowska M. (2011) Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim średnim i długim okresie [in:] Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka ed. Z. Dach Oficyna Wolters Kluwer Warszawa.

 • Gajl N. (1988) Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową PWE Warszawa.

 • Hall R.E. Taylor J.B. (2010) Makroekonomia PWN Warszawa.

 • Kosterna U. (1995) Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Leksykon Finansów (2001) PWE Warszawa.

 • Musgrave R.A. Musgrave P.B. (1989) Public finance in theory and practice McGraw - Hill International Editions New York.

 • Raport „Key figures on Europe” [2013] Eurostat.

 • Romer D. (2006) Advanced Macroeconomics. The McGraw-Hill Companies New York.

 • Sargent T.J. Wallace N. (1981) Some Unpleasant Monetarist Arithmetic Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review Fall.

 • Owsiak S. (2013) Finanse publiczne. Teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Wersalski M. (1997) Polityka budżetowa PWE Warszawa.

 • Wernik A. (2007) Finanse publiczne. Cele. Struktury. Uwarunkowania PWE Warszawa.

 • Włodarczyk P. (2011) Stabilność fiskalna - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2009 „Materiały i Studia” nr 256.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 294 177 1
PDF Downloads 98 76 2