Professional Competences. Reconstruction of the Opinions of Polish Female Directors

Open access

Abstract

The aim of this work is to reconstruct the convictions and opinions of Polish female film directors concerning work competences that actuate work and success in the field of film directing. Qualitative data are presented in the text, which were collected by the Author herself in free interviews carried out with twelve Polish female film directors.

Denzin, N. K. (1990). Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej. In J. Włodarek, M. Ziołkowski (Eds.). Metoda biograficzna w socjologii. [Biographical Method in Sociology]. Warszawa: PWN.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. [Managing Qulity in Qualitative Reserch]. Warszawa: PWN.

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. [Research Methods in the Social Sciences]. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-k.

Gruber, H. E. (1989). The Evolving Systems Approach to Creative Work. In: H. E. Gruber, D. B. Wallace (Eds.), Creative People at Work, New York - Oxford: Oxford University Press.

Konecki, T. K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. [Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: PWN.

Kaufman, J.-C. (2010). Wywiad rozumiejący. [Understanding Interview]. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kvale, S. (2004). Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. [InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Białystok: Trans Humana.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. [Doing Interviews]. Warszawa: PWN .

Lutyński, J. (2000). Metody badań społecznych. [Social Methods Research]. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Talarczyk-Gubała, M. (2013a). Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.

Talarczyk-Gubała, M. (2013b). Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku. [Everything about Ewa. Barbara Sass's films and women's cinema in the second half of the twentieth century]. Szczecin: US.

Talarczyk-Gubała, M. (2015). Wanda Jakubowska. Od nowa. [Wanda Jakubowska. A new]. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Talarczyk-Gubała, M. (2016). Pilotażowy raport o pozycji kobiet w polskiej kinematografii. Fakty i liczby. Krytyka Polityczna, http://krytykapolityczna.pl/file/2016/06/RaportMonika_Talarczyk_Gubala.pdf, [access 11.2017]

Tomasik, K. (2004). Polskie reżyserki filmowe 1919 - 2002. [Polish women film directors 1919 - 2002]. Kultura i Historia, 6, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/179, [access 12.2017].

Sawyer, K. (2009). Writing as a Collaborative Act. In S. B. Kaufman, J.-C. Kaufman (Ed.). The Psychology of Creative Writing. New York: Cambridge University Press.

Sawyer, K. (2010). Individual and Group Creativity. In J. C. Kaufman, R. J. Sternberg (Eds). The Cambridge Handbook of Creativity. New York: Cambridge University Press.

Wejbert-Wąsiewicz, E. (2015). Niepokorne reżyserki kina polskiego. In I. Desperak, I. Kuźmy (Eds.). Kobiety niepokorne. Reformatorki - Buntowniczki - Rewolucjonistki. [The undefiled women of the Polish cinema director. In Rebellious Women. Reformers - Rebels -Revolutionists]. Łódź: UŁ.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 80 80 30
PDF Downloads 43 43 22