The large superpredators’ teeth from Middle Triassic of Poland

Open access

ABSTRACT

An unusual large teeth, finding from time to time in marine sediments of Muschelkalk, Silesia, Poland indicate the superpredators occurrence. According to size and morphological features the teeth are similar to archosaurs or giant marine reptiles.

Benton, M.J. (1986) The Late Triassic reptile Teratosaurus - a rauisuchian not a dinosaur, Palaeontology, 29, 293-301.

Frobisch, N.B., Frobisch, J., Sander, P.M. Schmitz, L., Rieppel, O. (2013) Macropredatory ichthyosaur from the Middle Triassic and the origin of modern trophic networks, PNAS, doi: 10.1073/ pnas.1216750110.

Li, C., Wu, X.C., Cheng, Y.N., Sato, T., Wang, L. (2006) An unusual archosaurian from the marine Triassic of China, Naturwissenschaften, 93, 200-206.

Sulej, T., Niedźwiedzki, G., Niedźwiedzki, R., Surmik, D., Stachacz, M. (2011) Nowy zespoł kręgowcow z marginalno-morskich i lądowych osadow dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku, Przegląd Geologiczny, 59, 426-430.

Surmik D. (2010) Zrożnicowanie taksonomiczne i wybrane aspekty tafonomii gadow morskich wapienia muszlowego Śląska, Niepublikowana praca magisterska, Archiwum Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 110.

Surmik, D. (2012) Ząb dużego archozaura z wapienia muszlowego Gogolina. In: Conference abstracts. IV Konferencja Naukowa „Młodzi w Paleontologii”, Sopot: 83-84.

Contemporary Trends in Geoscience

The Journal of Uniwersytet Slaski

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 147 8
PDF Downloads 63 62 9