Distribution of the Common Adder Vipera berus and the Slow Worm Anguis fragils in Silesia, SW Poland

Open access

Abstract

During the years 2004-2008 the distribution of the Common Adder and the Slow Worm were studied in Silesia through questionnaire directed to forest inspectorates (n=871); 83.8% of them responded. These data were tested through field work in several randomly selected inspectorates. Both species were found to be widespread in the region, with a few strongholds identified in Sudety Mts. and larger forest complexes. The Common Adder was recorded in 68.5% of forest districts which responded, while the Slow Worm – in 73.6% of those districts. Changes in distribution and population trends could not be derived, since no reliable data were available from previous years.

Arnold E.N. & Burton J.A. (1978): A field guide to amphibians and reptiles of Britain and Europe. – London, Collins.

Bałuka, B. (2000a): Świat płazów i gadów Książańskiego Parku Krajobrazowego. – In: Zamachowski, W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, p. 6-9. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.

Bałuka, B. (2000b): Badania nad herpetofauną Wałbrzycha. – In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; p. 10-12. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.

Bałuka B. & Tritt, R. (2002): Płazy – Amphibia Linnaeus, 1758 i gady – Reptilia Laurenti, 1768 na obszarach antropologicznie zmienionego środowiska naturalnego byłego Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. – In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; s. 3-6. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.

Berger L. (1957): Rzadkie płazy i gady południowej Wielkopolski i Wzgórz Trzebnickich. – Chrońmy Przyrode Ojczysta 13(6): 25-28.

Chlebicki A. (1988): Herpetofauna Wzgórz Strzelińskich na Dolnym Śląsku. – Acta Universitatis Wratislaviensis, Przeglad Zoologiczny 19: 37-52.

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska – monografia faunistyczna. – Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

Gloger C.L. (1833): Schlesiens Wirbelthier-Fauna. Ein systematischer Ueberblick der in dieser Provinz verkommenden Säugethieire, Vögel, Amphibien und Fische. Breslau, Verlag von Grafs, Barth und Camp.

Głowaciński Z. & Rafiński J. (2003): Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. – Warszawa/Kraków, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Hannich W. (1912): Die Verbreitung der Reptilien im Isergebirge. – Wanderer Iserbeg, 32(9): 134-135.

Jończy R. & Szambelan P. (2002): Herpetofauna nadleśnictwa Tułowice. – Przyroda Śląska Opolskiego 8: 25-26.

Juhnke K. (1929): Die Kreuzotter im Kreise Wohlau. – Heimatblat Kreis Wohlau, 8(2): 9-15.

Juszczyk W. (1987): Płazy i gady Polski. Vol. 1, 2, 3. – Warszawa, PWN.

Kaluza A. (1815): Systematische Beschreibung der schlesischen Amphibien und Fische. – Breslau.

Kinal-Szymańska A. (2002): Płazy i gady zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. – In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; p. 57-59. Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.

Kopij G. (1995): Herpetofauna okolic Korfantowa. – Przyroda Śląska Opolskiego 1: 35-36.

Kopij G. (2003): Materiały do fauny Śląska Opolskiego. III. – Przyroda Śląska Opolskiego 9: 20-23.

Kopij G. (2008): Materiały do fauny Śląska Opolskiego. V. – Przyroda Śląska Opolskiego 14: 31-38.

Kopij G. (2013): Materiały do fauny Śląska Opolskiego. VII. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 36-40.

Kopij G. (2014): Egzotyczne gatunki kręgowców na Śląsku. – Przyroda Śląska Opolskiego 20: 31-34.

Kotzias H. (1930/31): Die Fische, Lurche und Kriechtiere des Kreises Beuthen. – Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumverein 13/14: 173-187.

Kowalewski L. & Profus P. (2007): Rozmieszczenie, biometria i ekologia żmii zygzakowatej Vipera berus L. na Górnym Śląsku i Wyżynie Częstochowskiej. – Chronmy Przyrode Ojczysta 63: 58-90

Magdalan J., Trocha M., Merwid-Lad A., Sozański T. & Zawadzki M. (2010): Vipera berus bites in the Region of Southwest Poland – a clinical analysis of 26 cases. – Wilderness Environmental Medicine 21(2): 114-119.

Neuwinger K. (1908): Die Schlangen des Isergebirges. – Mitteilungen des Verein Heimatkunde Bez. Bohm.-Aicha und Friedland 2: 81-99.

Ogielska M. & Konieczny K. (1999): Herpetofauna pradoliny Odry w okolicach Wrocławia: dwa lata po wielkiej powodzi. – Przeglad Zoologiczny 43: 207-214.

Pax F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. – Berlin.

Rychła A., Fąckowiak P. & Szustka K. (2002): Płazy i gady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. – Chronmy Przyrode Ojczysta 58(4): 37-61.

Schubert K. (1929): Die Reptilien und Amphibien der Umgegend von Neustadt O/S. – Heimatkalendar des Kreis Neustadt 2: 30-31, 3: 45-47.

Schweisheimer W. (1933): Der Biss der Kreutzotter. Oppelner Heimatkalendar, pp. 122-124.

Schwenckfeld C.A. (1603): Theritropheum Silesiae. – Legnicii, Impenfis Davidis Alberti Bibliopole Vratisl.

Simon P. (1927): Schlingnatter und Kreuzkröte. – Oppelner Heimatblat 2: 25.

Weigel J.A.V. (1806): Faunae Silesiacae prodromus. Verzeichniss der Thiere, die in Schlesien bisher entdeckt und bestimmt sind. – Berlin, Himburgischen Buchhandlung.

Werner R.M. (1939): Sudetenkreutzotter (Pelias sudetica T. Reuss). – Das Aquarium 13(9): 97-101.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 132 12
PDF Downloads 71 71 5