Schizophrenia as a process of mental dissolution

Open access

Abstract

In creating his Psychophysiological Theory, Jan Mazurkiewicz transplanted John Hughlings Jackson’s method into the field of psychiatry. Like his precursor, he distinguished four evolutionary levels, but this time with regard to mental activity. According to Mazurkiewicz’s approach, disease is the reverse of evolution. Doing damage to the highest evolutionary level, it allows evolutionarily lower levels to take control of the patient’s psyche. Distorted by the etiological factor, the lower mental levels manifest as mental disease. In his Psychophysiological Theory, Mazurkiewicz distinguishes three types of dissolution: intra-level dissolution (psychoneuroses), slow dissolution or dissociation proper (schizophrenia), and rapid, delirium-like dissolution (impaired consciousness). Kaczyński noted that, based on an in-depth analysis of the phylogenetic and ontogenetic development of the successive evolutionary levels of the nervous system, Mazurkiewicz transposed the principles of the Jacksonian concept of hierarchical evolution – dissolution. Within a dozen or so years from birth to maturity, the process of evolution of mankind is recapitulated, with the speed of lightning, in an individual – from instincts, which are phylogenetically the oldest, to the highest functions of the frontal lobes. The present paper makes mention of research conducted at Lublin’s Department of Psychiatry which expands on Mazurkiewicz’s theory.

1. Mazurkiewicz J. Wstęp do psychofizjologii normalnej. Ewolucja aktywności korowo - psychicznej, Vol. 1, Warszawa, PZWL,1950.

2. Perzyński J. Tajemnice „strefy granicznej”. 44thCongress of Polish Psychiatrists, Lublin, 27–29.06.2013, (Session 40). Manuscript.

3. Kaczyński M. Lectures for physicians on the diagnosis of early schizophrenia. Department of Psychiatry of Medical Academy in Lublin.1968.

4. Mazurkiewicz J. Wstęp do psychofizjologii normalnej. Dyssolucja aktywności korowo - psychicznej. Vol. 2, Warszawa, PZWL,1958.

5. Masiak M. Z badań nad przewlekłą prostą schizofrenią. Doctoral dissertation. Medical Academy, Lublin, 1969.

6. Perzyński J. Z badań nad strukturą i dynamiką zespołów nerwicowych inicjujących process schizofreniczny. Psychiatr. Pol.,1981, XV, 1,9-15.

7. Kaczyński M. O dyssolucyjnej psychice elementarnej w przebiegu schizofrenii. Psychiatr. Pol. 1967, XVIII, 5, 532-53 9.

8. Dudzik D., Wójciak P., Rybakowski J. Zaburzenia neuroendokrynne w pierwszym epizodzie psychozy, Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2012, 3-4:135-142.

9. Wiciński M., Malinowski B., Grześk E., Szadujkis - Szadurska K., Czeczuk A., Michalska A., Klonowska J., Wójtowicz - Chomicz K. Ostrowska J., Stolarek W., Grześk G., Czynniki biologiczne w etiopatogenezie schizofrenii. Post. Mikrobiol., 2014, 53, 4, 328-334

10. Rybakowski J., Czynniki stresowe w etiologii schizofrenii, Post. Psychiatr. i Neurol., 2002, 11, Supl.3(16), 19-26.

11. Wysokiński A., Udział stresu w patogenezie i przebieguschizofrenii, Psychiatr. Psychol. Klin., 2016,16, (3):176-181.

12. Pawełczyk A., Pawełczyk T., Metody neuropsychologicznej oceny deficytów poznawczych w schizofrenii – przegląd narzędzi oraz wybrane aspekty metodologiczne ich zastosowania, Psychiatr. Psychol. Klin., 2002,7 (4): 112-197.

13. Karakuła H., Krukow P. Kalinowska J. Urbańska A. Stelmach E., Kowal A., Dezintegracja procesu poznania społecznego w schizofrenii, Psychiatr. Pol. 2013, 47(6): 1023-1039.

14. Spychalska K., Kucharska - Pietura K., Kielan K. Neurobiologia społecznego poznania w schizofrenii, Psychiatria. 2004, Via Medica, Vol. 1, No. 1: 9-15.

15. Wciórka J. Schizofrenia W: Psychiatria. Red. Bilikiewicz A. Pużyński S. Rybakowski J. Wciórka J. Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, Vol.2: 213-298.

16. Masiak M. Badania kliniczne i eksperymentalne nad odrębnością obrazu klinicznego i podłoża niektórych typów schizofrenii. Postdoctoral dissertation, Medical Academy, Lublin,1976.

17. Perzyński J. Skrzyżowanie dyssolucyjne jako psychofizjologiczny model przebiegu schizofrenii paranoidalnej. Badania nad schizofrenią, 2005, 6, 33-39.

18. Kaczyński M. O zmianach charakterologicznych we wczesnej schizofrenii. Neurol. Neurochir. Pol. 1962, XII, 4, 545-549.

19. Perzyński A. Zmiany charakterologiczne po pierwszym epizodzie schizofrenii paranoidalnej. Doctoral dissertation. Medical University, Lublin, 2011.

20. Perzyńska - Starkiewicz A. Perzyński J. O istocie choroby piętrowodyssolucyjnej. Curr.Probl. Psychiatry, 2012.12(19), 69-72.

21. Perzyński J. Mapa dyssolucyjna, In: Badania nad Schizofrenią, Lublin, 2008, IX, 9, 13-20.

22. Perzyński J. Typy i kierunki dyssolucji. In: Badania nad Schizofrenią, 2007, 8, 13-20.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 17
PDF Downloads 14 14 14