Hospitalization of a child in the Neonatal Intensive Care – parents’ experiences

Open access

Abstract

Introduction. Significant progress in the perinatal and intensive care therapy resulted in a meaningful increase of survival of extremely immature, and burdened with severe diseases neonates. Although infants are the patients of the Neonatal Intensive Care Unit, the needs of their parents should also be noticed and realized. The aim of the study was the analysis of the parents’ experiences of children hospitalized in the NICU.

Material. The research material comprises 39 written contributions of parents of children hospitalized in the NICU.

Method. A qualitative analysis of the text was used. Quotes of parents were classified in three categories: emotions, thoughts and support.

Results. Fear, happiness, joy, uncertainty, stress and shock are the most frequently emotions appearing in the parents’ reports. The most frequently mentioned areas of cognitive reactions of parents include: realization of child’s mortality, realizing problems of the premature birth, search for the guilty, and the reformulation of looking at the world. Parents often described support they received, but also pointed to the areas where support lacked.

Conclusion:

 1. As a result of intense emotions, both positive and negative tint that parents experience at birth of a premature or sick child, multi-disciplinary care is necessary in order to reduce the negative effects of experienced emotions.
 2. Support, including information support for parents of critically ill newborns is a key skill in the practice of doctors taking care of children hospitalized in NICU.
 3. Psychological support is an essential element of the holistic care of the neonate’s family.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Rutkowska M. (red.). Noworodek urodzony na granicy przeżycia. Część pierwsza: dylematy etyczne rekomendacje światowe. Medycyna Wieku Rozwojowego 2011; 15(3): 349-355.

 • 2. Rutkowska M. (red.). Noworodek urodzony na granicy przeżycia. Część druga: rekomendacje dotyczące postępowania z matka oraz noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych. Medycyna Wieku Rozwojowego 2011; 15(3): 356-367.

 • 3. Gadzinowski J. Kęsiak M. Definicje terminologia zasady opieki nad noworodkiem. W: Szczapa J. (red.) Podstawy neonatologii Warszawa; Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 2010; s. 1-22.

 • 4. Łuczak-Wawrzyniak J. Czarnecka M. Konofalska N. Bukowska A. Gadzinowski J. Holistyczna koncepcja Opieki nad wcześniakiem lub (i) chorym dzieckiem – pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i jego rodzicami. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia 2010; 3(1): 63-66.

 • 5. Łuczak-Wawrzyniak J. Czarnecka M. Konofalska N. Bukowska A. Gadzinowski J. Rodzice wcześniaka – analiza emocji i oczekiwań rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. Przegl. Gin. Poł. 2009; 9 (4-5): 321-325.

 • 6. Lasiuk G.C. Comeau T. Newburn Cook C. Unexpected: an interpretive description of parental traumas’ associated with preterm birth. BMC Pregnancy and Childbirth 2013; 13(Suppl 1):S13 http://www.biomedcentral.com/1471-2393/13/S1/S13.

 • 7. Załuska M. Żurko R. Kuroń M. Jakiel G. Dudel A. Fuga dysocjacyjna u pacjentki oddziału położniczego – studium przypadku. Psychiatria polska 2011; 43(4): 599-609.

 • 8. Potoczek A. Zespół lęku napadowego i płeć chorych a obecność doznanych urazów psychicznych. Psychiatria Polska 2009; 43(5): 571-580.

 • 9. Dey I. Qualitative Data Analysis: A User-friendly Guide for Social Scientists. New York; Routledge: 1993.

 • 10. Miles MB. Analiza danych jakościowych. Białystok; Trans Humana: 2000.

 • 11. Kmita G. Rodzice i ich przedwcześnie urodzone dziecko – z doświadczeń współpracy psychologa z Kliniką Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Medycyna Wieku Rozwojowego 2000; 4 (Suppl. III do nr 2).

 • 12. Pukas A. Suda W. Kwiatkowska-Gruca M. Behrendt J. Godula-Stuglik U. Poziom lęku u rodziców noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii a wsparcie ze strony rodziny i personelu medycznego. Pediatria Polska 2010; 85(4): 341-344.

 • 13. Aftyka A. Stres u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka - doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 13(48): 5-10.

 • 14. Kmita G. Wybrane metody wspierania wczesnych kontaktów pomiędzy rodzicami a hospitalizowanym noworodkiem. Medycyna Wieku Rozwojowego 2000; 4(4): 413-422.

 • 15. Meyer R. Psychopatologia. Gdańsk; GWP: 2003.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 435 226 2
PDF Downloads 499 386 23