Pathological lesions in the oral cavity in the course of connective tissue diseases

Open access

Abstract

Dentistry, is one of the intensively and rapidly growing branches of medicine. This prompts dentists to take an interdisciplinary approach to their patients. Thus, the dentist, being a general practitioner, can make significant contributions to the early diagnosis of systemic disease and the faster implementation of appropriate treatment. In view of the aforementioned, we undertook research on the relationship of pathological changes observed in the oral cavity with diseases of the connective tissue system. Collagenosis is a chronic autoimmune disease initiated by many factors, among which the genetic factor and viral infections are mentioned. The changes observed in the oral cavity may be a picture of the disease, a complication of the disease or a side effect of the treatment. The aim of the study is, thus, too present the pathological changes in the oral cavity which often accompany collagenosis, and to discuss the risk factors of connective tissue system diseases and methods of dental treatment.

1. Mackiewicz S, Zimmermann-Górska I. Reumatologia. Warszawa: PZWL;1995:87-180.

2. Świerkot J, Kukiz-Świerkot G. Zmiany obserwowane na śluzówkach jamy ustnej w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Przew Lek. 2000;7:73-7.

3. McCarty. Arthritis and allied conditions. Philadelphia: Lea & Febiger;1993:1149-356.

4. Klippel JH, Dieppe AD. Rheumatology. London: Mosby-Year Book Europe;1994:10-59.

5. Jura-Półtorak A, Olczyk K. Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Diagn Lab. 2011;47:431-8.

6. Ian R Mackay. Tolerance and autoimmunity. BMJ. 2000;321: 93-6.

7. Patavino T. Natural medicine and nutritrional therapy as an alternative treatment in systemic lupus erythematosus. Altern Med Rev. 2001;6:460-71.

8. Prokop J. Objawy skórne i narządowe w różnych postaciach tocznia rumieniowatego. Post Dermatol. 1995;12:19-29.

9. Szumska-Tyrzyk B, Sadlak-Nowicka J, Antkiewicz H, Tyrzyk S. Stan kliniczny błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów chorych na tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Dent Med Probl. 2002;39:79-83.

10. Peterson-Jęckowska R, Wójcicka A, Kurnatowska A. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku. Dent Med Probl. 2004;41:125-9.

11. Meiri SD. Manifestations stomatologiques de la sclerodermie: description et prise en charge. These No Med. 616 Geneve, 2002.

12. Vincent C, Agard C, Barbator S, N’Guyen JM, Planchon B, Durant C, et al. Orofacial manifestations of systemic sclerosis: A study of 30 consecutive patients. Rev Med Interne. 2009;30:5-11.

13. Thum-Tyzo K, Balawejder A, Tyzo B, Petkowicz B, Krasowska D, Wysokińska-Miszczuk J. Występowanie zmian w jamie ustnej w przebiegu twardziny układowej. Dent Med Probl. 2010;47:53-60.

14. Cankaya H, Kabasakal Y. Mandibular resorption due to progressive systemic sclerosis: a case report. J Oral Maxillofac Surg. 2001;59:565-7.

15. Tolle SL. Scleroderma considerations for dental hygienists. Int J Dent Hyg. 2008;6:77-83.

16. Nauert P. Scleroderma and dental health. Scleroderma Foundation Newsline. 1999;2:14-5.

17. Poole JL, Brewer C, Rossie K, Good CC, Conte C, Steen V. Factors related to oral hygiene in person with scleroderma. Int J Dent Hyg. 2005;3:13-7.

18. Ryniewicz B. Immunologiczne i zapalne uwarunkowania chorób nerwowo-mięśniowych. Pol Przegl Neurol. 2009;5: 177-83.

19. Kukiz-Świerkot G, Świerkot J. Zmiany obserwowane na śluzówkach jamy ustnej w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Przew Lek. 2000;7:73-7.

20. Jasiński M, Gołębiowska-Gągała B, Wieleba M. Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z chorobą Kawasaki – opis przypadku. Neurol dziec. 2007;16:31.

21. Turowska-Heydel D, Żuber Z, Sobczyk M, Pilch B. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w młodzieńczej chorobie Behceta - opis dwóch przypadków. Reumatol. 2010;48:276-81.

22. Criteria for diagnosis of Behcet’s disease. International Study Group for Behcet’s Disease. Lancet. 1990;335:1078-80.

23. Klippel JH, Dieppe PA, Ferri FF. Reumatologia. Lublin: Czelej; 2000:233-6.

24. Włodkowska-Korytkowska M, Maślińska M, Saied F, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Sudoł-Szopińska I. Przegląd metod diagnostycznych Zespołu Sjögrena. Reumatol. 2013;51:363-9.

25. Smoleńska Ż, Pawłowska J, Zdrojewski Z. Rola limfocytów T w patomechanizmie pierwotnego zespołu Sjögrena. Reumatol. 2012;50:45-51.

26. Morawska J, Sierakowski S, Gińdzieńska-Sieśkiewicz E, Sierakowska M. Współwystępowanie zespołu Sjögrena i twardziny układowej. Reumatol. 2010;48:446-8.

27. Zimmermann-Górska I. Zespół Sjögrena - przykład integracji nauk medycznych. Pol Arch Med Wewn. 2001;105:47-51.

28. Fuglewicz A, Pękala Ł. Wtórny zespół Sjögrena u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej. Adv Clin Exp Med. 2003;12:329-39.

29. Napenas JJ, Rouleau TS. Oral complications of Sjören’s syndrome. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2014; 26:55-62.

30. Cartee DL, Maker S, Dalonges D, Manski MC. Sjögren’s Syndrome: Oral Manifestations and Treatment, a Dental Perspective. J Dent Hyg. 2015;89:365-71.

31. Zimmermann-Górska I. Reumatologia. Wyd 2. Warszawa: PZWL; 1995:35-36,103-4.

32. Cackowska-Lass A, Kochańska B, Kręglewska B, Witek E. Ocena szybkości wydzielania śliny spoczynkowej i stymulowanej u chorych z zespołem Sjögrena. Dent Med Probl. 2004; 41:469-75.

33. Szydlarska D, Grzesiuk W, Kupstas A, Bar-Andziak E. Ślina jako materiał diagnostyczny. Forum Med Rodz. 2008;6:454-64.

34. Klichowska-Palonka M, Bachanek T. Możliwości wykorzystania śliny w diagnostyce i leczeniu wybranych stanów patologicznych – przegląd piśmiennictwa. Przegl Lek. 2011; 68:114-7.

35. Qin R, Steel A, Fazel N. Oral mucosa biology and salivary biomarkers. Clin Dermatol. 2017;35:477-83.

36. de Goés Soares L, Rocha RL, Bagordakis E, Galvão EL, Douglas-de-Oliveira DW, Falci SG. Relationship between Sjögren syndrome and periodontal status: A systematic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018;125:223-31.

37. Phung L, Lollett IV, Goldhardt R, Davis JL, Young L, Ascherman D, et al. Parallel ocular and serologic course in a patient with early Sjogren’s syndrome markers. Am J Ophthalmol Case Rep. 2017;8:48-52.

38. Saied F, Włodkowska-Korytkowska M, Maślińska M, Kwiatkowska B, Kunisz W, Smorawińska P, et al. Przydatność ultrasonografii w diagnostyce zespołu Sjögrena. J Ultrason. 2013;13:55.

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences

Formerly Annales UMCS Sectio DDD Pharmacia

Journal Information


CiteScore 2017: 0.22

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.131
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.200

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 112 112 24
PDF Downloads 68 68 11