Martin Potůček – 70 years Laudation

Open access

News Idnes (2. 10. 2002). ČSSD má pro Hrad nového kandidáta. Available at https://zpravy.idnes.cz/cssd-ma-pro-hrad-noveho-kandidata-d40-/domaci.aspx?c=A021002_130916_domaci_has

Potůček, M. and Radičová, I. (1998) Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha: Karolinum

Journal Information


CiteScore 2017: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.135
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.085

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 38 38 16
PDF Downloads 28 28 13