The Problems of Eastern Orthodox Church Buildings of Historical Value – Changing Uses over the Years

Open access

Abstract

There are many Eastern Orthodox church buildings throughout the Lublin Province. Over the years, these architectural objects have undergone multiple transformations, both in terms of changing religious denominations and rituals and also adaptation to new functions, such as warehousing.

This article classifies and presents the transformations carried out in selected Eastern Orthodox churches in the Lublin province. By using comparative analysis of the buildings’ primary condition and their current state, it was possible to identify the risks and opportunities arising from the process of adapting these buildings and their rich historical background. Additionally, the article includes a subjective assessment of the adaptation works and their influence on the physical form of the Eastern Orthodox churches examined. To present the adaptation methods currently applied to religious buildings located in Poland, this article focuses on examples of already-transformed properties that used to have a religious function in the past, but that have now been turned into commercial properties.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Adamek A.: Dzień dzisiejszy Bełżca i perspektywy rozwoju w: Bełżec przez dzieje redaktor A. Urbański Urząd Gminy Bełżec Bełżec 2008 177-20.

 • 2. Ciecieląg P. Haponiuk M. (redakcja) Główny Urząd Statystyczny Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009-2011 Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa 2013 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyznania_religijne_stow_nar_i_etn_w_pol_2009-2011.pdf (dostęp: 05.01.2015).

 • 3. Fornal M. Kruk B. Kurczewicz M. Kuśmierz L. Mazur P. Podkościelny E. Sadaj-Sado J. Semeniuk A. Wiśniewska A.: Prace konserwatorskie i remontowe w zabytkowych obiektach architektury oraz ich zespołach w roku 2006 w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego t.9 redakcja: H. Landecka D. Kopciowski Lublin Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 2007 54.

 • 4. Janicka J.: Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych obiektów prawosławia i judaizmu) w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 700 (seria:) Ekonomiczne Problemy Usług nr 85. Popyt turystyczny. Fundusze Europejskie zagadnienia regionalne redaktor J. Buko Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012 33-46.

 • 5. Laskowski J.: Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010.

 • 6. Osypiuk J.: Przywracane do krajobrazu regionu w: Istocznik. Kwartalnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej nr 4 (20) 2011 18-19.

 • 7. Rzepiejewska M.: Opuszczone cerkwie - 35 znaków zapytania w: Opuszczone - ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowowschodniej Polski. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją Moniki Rzepiejewskiej Warszawa Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2013 56-58.

 • 8. Ustawa z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Dziennik Ustaw 1991 nr 66 poz. 287.

 • 9. Wira P.: Remont cerkwi greckokatolickiej w Wojsławicach w: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego t.11 redaktor: Halina Landecka (przewodniczący) D. Kopciowski B. Stolarz Lublin Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 2009 303-306.

 • 10. Zętar J.: Architektura sakralna Lubelszczyzny jako przejaw wielokulturowych tradycji regionu w: Teka Komisji Architektury Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych tom III Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie Politechnika Lubelska Akademia Rolnicza w Lublinie Lublin 2007 203-224.

 • 11. http://www.dachy.info.pl/technika/kula-ze-zlotych-lusek/ (dostęp: 05.01.2014).

 • 12. http://gok.belzec.pl/galeria-cerkiewka/ (dostęp: 05.01.2015).

 • 13. http://www.kurierlubelski.pl/artykul/429924spotkania-trzech-kultur-wwojslawicachidt.html?cookie=1 (dostęp: 05.01.2015).

 • 14. http://www.lublin.cerkiew.pl/aktual.php?id_n=16920&id=139 (dostęp: 05.01.2015).

 • 15. http://www.lublin.cerkiew.pl/aktual.php?id_n=12057 (dostęp: 05.01.2014).

 • 16. http://www.lublin.cerkiew.pl/page.php?id=151 (dostęp: 05.01.2015).

 • 17. http://www.lublin.cerkiew.pl/page.php?id=169 (dostęp: 05.01.2015).

 • 18. http://lublin.cerkiew.pl/page.php?id=373 (dostęp: 05.01.2015).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 227 137 0
PDF Downloads 70 58 2