Application Of Steel Bar Bracings In Renovation And Modernization Of Historic Buildings

Open access

Abstract

The use of steel bracings is possible in all four stages of engineering activities in the renovation and modernization of historic buildings, i. e.: protecting, repairing, strengthening and rebuilding. Steel bracings are auxiliary structural systems, which, due to their relatively small cross-section dimensions and low weight, provide an efficient way to achieve the required resistance and stability of the original historic building structural systems. The steel structure in most cases is the tissue that differs in style and material of genuine tissue which is present in a renewed historic building, but is also often a rational solution acceptable to the conservation and structural point of view.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Mazzolani F. M. Iványi M.: Refurbishment of buildings and bridges CISM Courses and Lectures No. 435 Springer-Verlag Wien GmbH 2002.

  • 2. Błyszko J. Nowaczyk S.: Awaria dachu zabytkowego kościoła spowodowana błędami wykonawczymi XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Międzyzdroje 24-27 maja 2011.

  • 3. Materiały reklamowe firmy Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek www.pracowniainzynierska.com.

  • 4. Engel P.: Wewnętrzna prowizoryczna konstrukcja usztywniająca elewacje przy pomocy stalowych poziomych belek Karta nr VII-3 www.constructalia.com.

  • 5. Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego tom 2 - cz. II i III PZITB Arkady Warszawa 1969.

  • 6. Ciesielski R. Galias Z. Kamiński J.: Rusztowania dla konserwacji polichromii w prezbiterium Bazyliki Mariackiej w Krakowie REW-INŻ.’98 - IV Konferencja Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych” Kraków 21-23 maja 1998.

  • 7. Kawulok M.: Wzmocnienia tradycyjnych obiektów sakralnych podlegających wpływom eksploatacji górniczych Czasopismo Techniczne 2-B/2009.

  • 8. Szczepański P.: Wzmocnienie wieży północnej kolegiaty p.w. św. Marcina w Opatowie REW-INŻ.’98 - IV Konferencja Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych” Kraków 21-23 maja 1998.

  • 9. Pająk Z. Starosolski W. Kubica J. Głąbik J.: Rekonstrukcja uszkodzonej wieży zabytkowego kościoła w Piekarach Śląskich REW-INŻ.’98 - IV Konferencja Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych” Kraków 21-23 maja 1998.

  • 10. Karczmarczyk S. Stępień P. M.: Konserwacja baszty Lubranki na Wawelu REW-INŻ.’ 2004 - VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych” Kraków 24-26 maja 2004.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 177 75 0
PDF Downloads 95 56 1