Structural Aspects of Railway Truss Bridges Affecting Transverse Shear Forces in Steel-Concrete Composite Decks

Open access

Abstract

At the steel-concrete interface, the horizontal shear forces that are transverse to cross beams occur due to joint action of the steel-concrete composite deck and the truss girders. Numerical analysis showed that values of the forces are big in comparison to the longitudinal shear forces. In both cases extreme force values occur near side edges of a slab. The paper studies possibilities of reduction of these shear forces by structural alterations of the following: rigidity of a concrete slab, arrangement of a wind bracing, arrangement of concrete slab expansion joints. An existing railway truss bridge span has been analysed. Numerical analysis shows that it is possible to reduce the values of shear forces transverse to cross beams. It may reach 20% near the side edges of slabs and 23% in the centre of slab width.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Furtak K. Mosty zespolone PWN Warszawa 1999

  • 2. Hou W. Ye M. Design methods of headed studs for composite decks of through steel bridges in high-speed railway J. Cent. South Univ. Technol. 18 (2011) 946-952

  • 3. Karlikowski J. Madaj A. Wołowicki W. Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe WKŁ Warszawa 2007.

  • 4. Siekierski W. Analiza numeryczna sił rozwarstwiających w pomoście zespolonym przśsła kratowego Inżynieria i Budownictwo 12 (2011) 674-676.

  • 5. Siekierski W. Kolejowe przśsła kratownicowe z pasem sztywnym Inżynieria i Budownictwo 2 (2010) 97-99.

  • 6. Siwowski T. Sobala D. Śśczka L. Analiza przyczyn pśkania zespolonej poprzecznicy kratowego mostu wiaduktu kolejowego konferencja naukowotechniczna Mosty zespolone” Kraków 7-9.05.1998 357-366.

  • 7. Xue D. Liu Y. Yu Z. He J. Static behavior of multi-stud shear connectors for steel-concrete composite bridge Journal of Constructional Steel Research 74 (2012) 1-7.

  • 8. Ye M. Huang Q. Wu Q. Analysis of steel-concrete composite structure with overlap slab of Xingguang bridge J. Cent. South Univ. Technol. 14 (2007) 120-124.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 190 122 1
PDF Downloads 77 62 1