Volatile Oil Content of Scots Pine Needles (Pinus sylvestris L.)

Open access

Abstract

This study focused on how the concentration of volatile oils in Scots Pine needles varied in relation to the age of the trees, the age of the needles and their location within the canopy. Study material were pine needles from 15-, 44- and 89-year-old pine stands. The mean content of oils increased with the age of trees. The averaged oil content in needles was: 0.46% in the 15-year-old stand, 0.55% in the 44-year-old and 0.61% in the 89-year-old stands. The mean content of volatile oils decreased with the age of the needles. 1-year-old needles contained the highest concentration of volatile oils (0.56%), and the 3-year-old needles contained the least (0.48%). In 15-year-old stands the oil content in needles increased linearly with their height in the canopy. In 44-year-old (age class IIb) and 89-year-old (age class Va) stands oil content was greater lower in the canopy than in the middle.

[1] Głowacki S. Zawartość olejków eterycznych w igliwiu drzew leśnych. [The content of volatile oils in the needles of forest trees]. Sylwan. 1994;1:27-42. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:2:::NO:RP,2:P2_ZESZYT:1994_1.

[2] Lehtiö H. Effect of air pollution on the volatile oil in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Silva Fennica. 1981;15(2):122-129. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15051/15-No%202_Lehti%F6.pdf?sequence=1.

[3] Judzentiene A, Stikliene A, Kupcinskiene E. Changes in the essentional oil composition in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) under anthropogenic stress. Scient World J. 2007;7(S1):141-150. DOI: 10.1100/tsw.2007.34.

[4] Kupcinskiene E, Stikliene A, Judzentiene A. The essential oil qualitative and quantitative composition in the needles of Pinus sylvestris L. growing along industrial tranects. Environ Pollut. 2008;155:481-491. DOI: 10.1016/j.envpol.2008.02.001.

[5] Góra J, Lis A. Najcenniejsze olejki eteryczne. [The most valuable volatile oils] Część I. Łódź: Wyd Politechniki Łódzkiej; 2012.

[6] Sporek M. Essential oils in the needles of scots pine (Pinus sylvestris L.). Proc ECOpole. 2014;8(2):43-441. DOI: 10.2429/proc.2014.8(2)077.

[7] Chojnacki B, Cichy W. Zawartość monoterpenów igliwia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) narażonej na działanie emisji przemysłowych. [Content of monoterpenes in etheric oils from foliage of Scots Pine exposed to the action of industrial immisions]. Sylwan. 1995;4:47-55. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:2:::NO:RP,2:P2_ZESZYT:1995_4.

[8] Judžentienė A, Šližytė J, Stiklienė A, Kupčinskienė E. Characteristics of essential oil composition in the needles of young stand of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing along aerial ammonia gradient. Chemija. 2006;17(2):67-73. http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2006/4/Che_067_073.pdf.

[9] Neverova OA, Tsandekova OL, Domrachev DV. Study of the composition of ether oils from pine needles of Pinus sylvestris L. growing in various edaphic conditions of Kuzbass surface coal mines dumps. Global J Pharmacol. 2014;8(3):415-419. DOI: 10.5829/idosi.gjp.2014.8.3.83330.

[10] Półtorak-Kędziołka A. Ocena zawartości olejków eterycznych w cetynie jodłowej. [Assessment of volatile oils in the fir needle fall]. Sylwan. 2003;1:70-77. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:2:::NO:RP,2:P2_ZESZYT:2003_1.

[11] Barszcz A, Rutkowska L. The effect of a crown zone and an annual shoot increment on the content of volatile oils from spruce branch biomass. Fol Forest Pol. 1993;35:5-13.

[12] Głowacki S. Badania wybranych właściwości cetyny i igliwia świerka pospolitego (Picea abies Karst.) z Wigierskiego Parku Narodowego. [Research on selected properties of twigs and needles of Norway Spruce (Picea abies Karst.) from the Wigry National Park]. Sylwan. 1998;7:53-60. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:2:::NO:RP,2:P2_ZESZYT:1998_7.

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

The Journal of Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 163 163 13
PDF Downloads 58 58 4