Discussion: the development of this skill in inquiry-based science teaching methodologies / Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji zgodnie z metodologią nauczania przez odkrywanie

Open access

Abstract

ESTABLISH - European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home is a four year pan-European project funded by the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7). A specific aims of this project is to reinforce the links between school education and external world, so as to raise the level of scientific knowledge of teachers and their students, and increase students’ intrinsic motivation to science and technology. Inquiry-based science education (IBSE) has been selected as the methodology to facilitate this type of teaching and learning. In order to achieve this set aim, it is necessary to prepare the teaching staff to be involved in IBSE. Across Europe teachers and students have begun to adopt the IBSE methodology, facilitated by many projects including ESTABLISH. In Poland, the ESTABLISH teachers training included inter alia, two summer schools during which teachers can deepen the knowledge and understanding of how to apply the IBSE strategy into their own teaching practices. Selected because of their importance in contemporary society life, are the abilities to discuss, to argue and to draw connections. Those skills require the use of specific rules. During the ESTABLISH training, teachers were tasked with creating a list of rules to help them lead a “good discussion” in their classroom. They tried to follow those rules discussing many hot and current topics, for example nuclear energy or use of supplements to lose weight (Chitosan). The advantages and disadvantages of developing this skill (discussion) as part of this teaching method were examined by participants of summer school. At the end of classes teachers shared their experiences of working with proposed method and collectively created a list of discussion topics they thought would be interesting for students that can be implemented in Polish schools. In the presentation, our experiences, remarks and conclusions from working with summer schools' teachers of the ESTABLISH project will be shared.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak; 1996.

 • [2] http://www.ils.uio.no/english/rose/about/rose-brief.html

 • [3] Rocard M Csermely P Jorde D Lenzen D Walberg-Henriksson H Hemmo V. Science Education Now: A renewed pedagogy for the Future of Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; 2007.

 • [4] José JC Teixeira D Pedrosa de Jesus H Neri de Souza F Watts M. Teaching for quality learning in chemistry. Int J Sci Education. 2005;27(9):1123-1137. DOI: 10.1080/09500690500102813.

 • [5] Kahle JB Meece J Scantlebury K. Urban African-American Middle School Science Students: Does standards-based teaching make a difference? J Res Sci Teaching. 2000;37(9):1019-1041. DOI: 10.1002/1098-2736(200011).

 • [6] Marx RW Blumenfeld PC Krajcik JS Fishman B Soloway E Geier R et al. Inquiry-based science in the middle grades: assessment of learning in urban systemic reform. J Res Sci Teaching. 2004;41(10):1063-1080. DOI: 10.1002/tea.20039.

 • [7] Szostak E. Jak uczniowie mogą doświadczyć czym jest nauka? Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. 2010;35:49-50.

 • [8] Maciejowska I. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe oraz współpraca z przemysłem - bazą projektu Establish. Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. 2010;35:45-48.

 • [9] Odrowąż E. Konsorcjum ESTABLISH. Projekt ESTABLISH - kształcenie przez odkrywanie. Chemia w szkole. 2010;6:17-18.

 • [10] Linn M Davis E Bell P. Internet Environments for Science Education. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.; 2004.

 • [11] Learning for employment. Second report on vocational education and training Policy in Europe. CEDEFOP. 2003.

 • [12] http://www.cogent-ssc.com/Publications/Cogent_Chemicals_Report_2010.pdf

 • [13] Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nr 61. Warszawa 19.06.2001.

 • [14] Kochan M. Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach. Kraków: Znak; 2005.

 • [15] Odrowąż E. Dyskusja metoda skutecznego porozumiewania się. In: Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Kraków: UJ; 2012:37-40.

 • [16] Llewellyn D. Inquire Within: Implementing Inquiry-Based Science Standards. Thousand Oaks: Corwin Press; 2002.

 • [17] Brudnik E Moszyńska A Owczarska B. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie - przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS; 2000.

 • [18] Bono E. Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia. Warszawa: MEDIUM; 1996.

 • [19] Winnikow D. Pomyśl w bok. Krótki kurs kreatywnego rozwiązywania problemów. Coaching. 2012;5:82-84.

 • [20] www.zmnch.pl/projekty

 • [21] http://www.mg.gov.pl/node/15448

 • [22] http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-3-441.

 • [23] Knap W. Węgiel kontra atom. Dziennik Polski; 2011.03.25.

 • [24] Piekielna atomowa machina (Na podst.: Die Welt Die Zeit Daily Mail The Telegraph Los Angeles Times The Washington Post SMH The Japan Times). Tygodnik ANGORA; 13: 27.03.2011.

 • [25] Różycki K. Czy powinniśmy bać się elektrowni atomowych w Polsce. Tygodnik ANGORA; 13:27.03.2011.

 • [26] Rajewski S. Strach przed atomem jest jak średniowieczny zabobon - rozmowa z Wernerem Gruberem. Tygodnik ANGORA; 13:27.03.2011.

 • [27] Wuolijoki E Hirvela T Ylitalo P. Zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL w surowicy krwi za pomocą mikrokrystalicznego chitozanu. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1999;21:357-61.

 • [28] http://potreningu.pl/artykuly/226/kontrowersje-wokol-hca-czy-faktycznie-dziala

 • [29] http://www.chitinin.pl/data/uploads/12-03-2010_Chitosan_pozeracz_tluszczu_wywiad_z_ekspertem.pdf

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 228 159 3
PDF Downloads 81 66 1