Role of Services in the Economies of Small Towns of Silesia Region and Wielkopolskie Voivodehip

Open access

Role of Services in the Economies of Small Towns of Silesia Region and Wielkopolskie Voivodehip

The main aim of the article is to determine the role of services in the economies of small towns of Silesia and Wielkopolska (Greater Poland) regions. It will be achieved through the following steps: (A) characteristic of the set of towns under study, (B) determination of the share of services in their economies, and (C) description of their level of service development. The analysis rests on two criteria employed at each stage of the research: (a) that of location, which embraces the voivodships: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie (Silesia region) and Wielkopolskie voivodship and (b) that of size, with three classes of small towns distinguished: up to 5 thousand, 5-10 thousand, and 10-20 thousand population.

Heffner, K. 2003: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. In: Stasiak, A. editor, Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Warszawa: KPZK PAN, Vol. 207, pp. 227-246.

Heffner, K. and Marszał, T. editors, 2005: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Warszawa: KPZK PAN, Vol. 220.

Heffner, K. and Marszał, T. editors, 2006: Uwarunkowania rozwoju małych miast, Warszawa: KPZK PAN, Vol. 226.

Jażewicz, I. 2006: Rola małych miast w przestrzeni rolniczej Pomorza Środkowego. In: Rydz, E. editor, Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa: IG i PZ PAN, Vol. 11, pp. 159-174.

Jażewicz, I. 2009: Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Słupsk: Akademia Pomorska.

Konecka-Szydłowska, B. 2006: Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji. In: Słodczyk, J. and Klimek, R. editors, Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 113-127.

Konecka-Szydłowska, B. 2008: Zmiany w strukturze usług małych miast Wielkopolski. In: Dominiak, J. editor, Przemiany w sferze usług w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 129-144.

Konecka-Szydłowska, B. and Weltrowska, J. 2006: Population changes in the towns of Wielkopolska voivodship. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 5, pp. 21-32.

Kulczyńska, K. 2007: Małe miasta województwa lubuskiego - rola i funkcjonowanie. In: Rydz, E. editor, Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk: Akademia Pomorska, pp. 57-70.

Kwiatek-Sołtys, A. 2004: Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Kraków: Akademia Pedagogiczna.

Małe miasta w liczbach 2005-2006 (Towns in numbers 2005-2006 - in Polish), 2008: Warsaw: Central Statistical Office.

Pałka, E. 2007: Baza ekonomiczna i klasyfikacja funkcjonalna małych miast województwa świętokrzyskiego. In: Rydz, E. editor, Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Słupsk: Akademia Pomorska, pp. 71-84.

Rajchel, D. 2002: Zmiany struktury funkcjonalnej miast regionu opolskiego na podstawie proporcji zatrudnienia w sektorach gospodarki. In: Słodczyk, J. editor, Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 171-180.

Szafrańska, E. 2002: Przemiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego. In: Słodczyk, J. editor, Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 181-192.

Szmytkie, R. 2008: Zmiany liczby zatrudnionych w miastach województw dolnośląskiego i opolskiego w latach 1998-2005. In: Słodczyk, J. and Szafranek, E. editors, Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 247-254.

Szmytkie, R. 2009: Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego. In: Marszał, T. editor, Struktura funkcjonalna małych miast, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 7-24.

Zuzańska-Żyśko, E. 2003: Population types of small towns in Silesian Province. In: Szymańska, D. editor, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, No. 2, pp. 139-149.

Zuzańska-Żyśko, E. 2005: Economic Transformation of Small Silesian Towns in the Year 1990-1999. In: Geographia Polonica, Warszawa, Vol. 78, No. 1, pp. 137-149.

Zuzańska-Żyśko, E. 2006: Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Katowice: Śląsk.

Zuzańska-Żyśko, E. 2007: Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. In: Heffner, K. and Marszał, T. editors, Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Warszawa: KPZK PAN, Vol. 232, pp. 62-78.

Bulletin of Geography. Socio-economic Series

The Journal of Nicolaus Copernicus University, Torun

Journal Information


CiteScore 2018: 1.11

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.218
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.591

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 135 100 3
PDF Downloads 62 53 0