Die Rolle der journalistischen Translation in der Übersetzerausbildung in Ungarn und einigen Nachbarländern

Open access

Abstract

The article presents a study on the role of journalistic translation (press translation) in translation teaching using a questionnaire in November-December 2016 on a sample of 52 translation teachers. The aim of the survey was to find out the role of journalistic translation in translation teaching in Hungary and three neighbouring countries: Croatia, Romania and Slovakia. The importance of the survey lies in the fact that no research has been published so far on this topic in Hungary, and only minor research has been done on the topic of journalistic translation itself (primarily limited to the field of text linguistics).

Despite these facts, the study has revealed the importance of journalistic translation in the teaching of translation: more than 85% of the teachers surveyed use press texts in teaching due to different motivations, and nearly 50% of respondents use them during the entire period of translation education. The inclusion of journalistic translation in the teaching of translation is also confirmed and justified by the fact that more than 80% of those surveyed consider the subject to be relevant for the students’ future work as a translator due to the wide range of application areas of journalistic translation.

Baker, Mona – Saldanha, Gabriela (eds.) 2009. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2nd edition. London–New York: Routledge.

Bani, Sara 2006. An analysis of press translation process. In: Conway, Kyle & Bassnett, Susan (eds.): Translation in Global News – Proceedings of the conference held at the University of Warwick, 23 June 2006. Coventry: University of Warwick, Centre for Translation and Comparative Cultural Studies, 35–45.

Bánhegyi, Mátyás 2012. Screening Political Bias and Reality in Media Translations. Translation Journal. Online: http://translationjournal.net/journal/61bias.htm.

Bánhegyi, Mátyás 2013. Exposing Political Manipulation and Bias in Mediatised Translations. The Translation-centred Political Mass Communication Model. Intralinea. Vol. 15. Online: http://www.intralinea.org/archive/article/exposing_political_manipulation_and_bias_in_mediatised_translations

Bielsa, Esperanca – Bassnett, Susan 2009. Translation in Global News. London–New York: Routledge.

Felekné Csizmazia, Erzsébet 2014. A fordítás és a tolmácsolás határán: a blattolás kutatása. Fordítástudomány. Vol. XVI, No. 2. 24–36.

Gambier, Yves – van Doorslaer, Luc (eds.) 2010. Handbook of Translation Studies. Vol. 1. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Harris, Brian – Sherwood, Bianca 1978. Translating as an innate skill. In: Gerver, David – Sinaiko, H. Wallace (eds.): Language, Interpretation and Communication. New York–London: Plenum Press, 155–170.

Hu, Gengshen 2003. Translation as adaptation and selection. Perspectives: Studies in Translatology. Vol. 11, No. 4. 283–291.

Károly, Krisztina 2007. Szövegtan és fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Károly, Krisztina et al. 2012. Szövegkohézió és sajtófordítás: Kohéziós eltolódások a hírszövegek magyar–angol fordításában. Fordítástudomány. Vol. XIV, No. 2. 30–67.

Károly, Krisztina 2013. A retorikai struktúra műfaji szempontú elemzésének módszereiről a magyar–angol sajtófordításban. Fordítástudomány. Vol. XV, No. 1. 5–31.

Parkin, Christina 2012. Stehgreifübersetzen. Überlegungen zu einer Grenzform der Translation am Beispiel des Sprachenpaares Französisch-Deutsch. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag.

Róka, Jolán 1986. Az újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Valdeón, Roberto A. 2015. Fifteen years of journalistic translation research and more. Perspectives: Studies in Translatology. Special Issue: Culture and news translation. Vol. 23, No. 4. 634–662.

van Doorslaer, Luc 2009. How language and (non-)translation impact on media newsrooms: the case of newspapers in Belgium. Perspectives: Studies in Translatology. Vol. 17, No. 2. 83–92.

Zachar, Viktor 2013a. A neologizmusok fordításának vizsgálata relevanciaelméleti szempontból (német-magyar és magyar-német irányban). PhD-Dissertation. Budapest: Eötvös-Loránd-Universität.

Zachar, Viktor 2013b. Valós fordítási feladatok, valós fordítási problémák – Műfajok és feladattípusok az ELTE Fordító-és Tolmácsképző Tanszék mesterképzésén. Szaknyelv és szakfordítás. 2013. szeptember, 23–30.

Acta Universitatis Sapientiae, Philologica

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 133 133 8
PDF Downloads 60 60 7