Intercultural Passages in Ottó Tolnai’s Textual Universe

Open access

Abstract

The literary palette of Tolnai’s textual universe within the Hungarian literature from Vojvodina is based, among others, upon the intertwining of various cultural entities. The social and cultural spaces of “Big Yugoslavia,” the phenomena, figures, and works of the European-oriented Yugoslav and ethnic culture (literature, painting, book publishing, theatre, sports, etc.), the mentalities of the migrant worker’s life, the legends of the Tito cult embed the narrative procedures of particular texts by Tolnai into a rich culture-historical context. Similarly to the model of Valery’s Mediterranean, the narrator’s Janus-faced Yugoslavia simultaneously generates concrete and utopian spaces, folding upon one another. Above the micro spaces (towns, houses, flats) evolving along the traces of reality, there float the Proustian concepts of scent and colour of the Adriatic sea (salt, azure, mimosa, lavender, laurel). The nostalgia towards the lost Eden rises high and waves about the “grand form” of Big Yugoslavia, the related space of which is the Monarchy. The counterpoints of the grand forms are “the small, void forms,” provinces, regions (Vojvodina, North Bačka) and the micro spaces coded into them. The text analyses of the paper examine the intercultural motions and identityforming culture-historical elements of the outlined space system.

Acsai Roland. 2004. „Minden beőröltetett”. [“Everything has crumbled”.] In Tolnai-Symposion: Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről [Tolnai Symosion: Studies on Ottó Tolnai’s writings], ed. Beáta Thomka, 107-110. Budapest: Kijárat.

Alves, Daniel-Queiroz, Ana Isabel. 2013. Studying Urban Space and Literary Representations Using GIS. Lisbon, Portugal, 1852-2009. Social Science History, vol. 37. no. 4 (Fall): 457 -481.

Bence Erika. 2008. Tolnai-tárgylexikon: Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek. [Tolnai Encyclopaedia: Ottó Tolnai: Lovers of Pompeii.] Híd, vol. 56 no. 2 (Fall): 75-79.

Csányi Erzsébet. 2007. Vajdaság: az átalakulás tégelye: Kulturális kódok deltája Tolnai Ottó prózájában. [Vojvodina: Melting Pot of Transformation: The Delta of Cultural Codes in Ottó Tolnai’s Prose.] In konTextus, ed. Erzsébet Csányi, 51-58. Novi Sad: Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

Daniel, Jean. 1996. A mediterráneumról. [About the Mediterranean.] Lettre, vol. 2 no. 21 http://epa.oszk.hu/00000/00012/00005/10dan.htm (Accessed on 2 March 2014)

Füzi László. 1997. Kis „semmisek” az Új Tolnai Lexikonból: Tolnai Ottó: Rothadt márvány (Jugoplasztika). [Little “voids” from the New Tolnai Lexicon: Rotten Marble. (Yugoplastics)]. Jelenkor, vol. 15 no. 12 (Fall): 1253-1255.

Hózsa Éva. 2012. Homokvár-csöpögtető ujjak: Az Ördögfej és a Tolnai-opus szöveggörgető műveletei. [Sandcastle-Dropping Fingers: Text Scroll Actions in Devil’s Head and the Tolnai Opus.] Habitus, ed. Erzsébet Csányi, 21-37. Novi Sad: Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

Kántor Lajos. 2005. Tolnai Ottó glóbusza - enciklopédia vagy pókháló? [Ottó Tolnai’s Globe - Encyclopaedia or Spider Web?] Korunk, vol. 16 no. 6 (Fall): 73-76.

Ladányi István. 2004. Az Adria Tolnai Ottó költészetében, különös tekintettel a Balkáni babérra. [The Adriatic in Ottó Tolnai’s Poetry, with Special Regard to the Balkan glory.] In Tolnai-Symposion: Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről [Tolnai-Symposion: Studies on Ottó Tolnai’s writings], ed. Beáta Thomka, 47-51. Budapest, Kijárat.

Mikola Gyöngyi. 2005. A Nagy Konstelláció. [The Big Constellation.] Pécs: Alexandra.

-. 2012. A Symposion képi fordulata. [Pictorial turn of the Symposion] In Médiumok, történetek, használatok - Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére, [Media, Stories, Applications - Festive Volume of Essays and Studies in Honour of the 60- Year-Old Mihály Szajbély], ed. Bertalan Pusztai, 411-420. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke.

Novák Anikó. 2012. A szemétdombtól a képzeletbeli múzeumig: Gyűjtőszenvedély Tolnai Ottó műveiben. [From Dunghill to an Imaginary Museum: Mania for Collecting in Ottó Tolnai’s writings.] In Habitus, ed. Erzsébet Csányi, 39-47. Novi Sad: Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

-. 2013. Érzelmes utazások a múzeumban. [Emotional Journeys in the Museum.] In Utazás - megértés - identitás [Journey - Understanding - Identity], ed. Erzsébet Csányi, 31-39. Novi Sad: Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

Reuschel, Anne-Kathrin-Hurni, Lorenz. 2011. Mapping Literature: Visualisation of Spatial Uncertanity in Fiction. The Cartographic Journal, vol. 48. no 4 (Fall): 293-308. http://www.literaturatlas.eu/files/2012/02/Reuschel2011_CAJ.pdf (Accessed on 2 August 2014)

Rudas Jutka. 2010. Ki építi a homokvárat? Tolnai Ottó infaustusairól. [Who Builds the Sandcastle? About Ottó Tolnai’s Infaustus.] In Alteregó. Alakmások - hamismások - heteronimák [Alter Ego. Masks - Alter Egos - Heteronyms], ed. Erzsébet Csányi, 37-46. Novi Sad: Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

-. 2012. A Disznózsírt olvasva. [On reading “Disznózsír”.] In Rudas Jutka: Kulturális intarziák = Kulturne intarzije. Válogatott írások = Izabrani spisi [Cultural inlays = Kulturne intarzije. ], 62-68. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület.

Thomka Beáta. 1986. A pillanat formái. A rövidtörténet szerkezete és műfaja. [Forms of the Moment: Generic and Structural Issues of the Short Story.] Novi Sad: Forum.

-. 1994. Tolnai Ottó. [Ottó Tolnai.] Bratislava: Kalligram.

-. 2007. Egy Tolnai-metafora visszavezetése: A delta lehetséges poétikai redukciója. [A Possible Poetical Reduction of the Tolnai Metaphor, the Delta.] In konTEXTUS: Összehasonlító irodalomtudományi tanulmányok [conTEXT: Studies on Comparative Literature], ed. Erzsébet Csányi, 7-14. Novi Sad: Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium. http://dda.vmmi.org/docs_szabadpolc/b_kontextus.pdf (Accessed on 1 March 2014)

Virág Zoltán. 2003. Az azúr enciklopédistája: Tolnai Ottó írásművészetéről. [Encyclopaedist of the Azure: About Ottó Tolnai’s Art of Writing] Forrás, vol. 35 no. 11 (Fall): 114-118.

-. 2010. Az élmények koloritja. A folyó, a delta és a tenger kulturális alakzatai a symposionista költészetben és prózában. [Colours of Experiences. Cultural Figures of the River, the Delta and the Sea in the Symposionist Poetry and Prose.] Forrás, vol. 42 no. 6 (Fall): 6-14. http://www.forrasfolyoirat.hu/ (20February 2014)

Vitéz Ferenc 1997. Táncoló nő az élet. A zene és az építészet helye és kapcsolata Paul Valéry énkereső módszerében. [Life is a Dancing Woman. The State and Connection of Music and Architecture in Valéry Paul’s Self-Seeker Method.] Alföld, vol. 58 no. 12 (Fall): 1-11. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00024/vitez.html (Accessed on 2 March 2014)

Acta Universitatis Sapientiae, Philologica

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 115 12
PDF Downloads 22 22 3