Ruralization of the (Urbane) Concept of Sensus Communis in a 19th-century Hungarian Philosophical Controversy

Open access

Abstract

The topic of the present article is the destruction of the common sense tradition linked to the urbanity of philosophy, which had deep roots both in the European and Hungarian traditions. This destruction was based on Hegelian ideas by János Erdélyi as an argument of the greatest philosophical controversy of the Hungarian philosophical life in the 1850s. In Erdélyi’s argumentation, the turn from the supposed urbanity to the supposed rurality of the common sense has a fundamental role. The idea of the rurality of the common sense has an influence on the Hungarian intellectual history of the next centuries, as well.

AIGNER, Lajos–BÖHM, Károly. 2017. Bevezető a Magyar Philosophiai Szemléhez. In: Cieger, A.–Varga B. (eds), Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában. Szöveggyűjtemény. Budapest: BTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. 256–266.

CICERO, Marcus Tullius. 1877. Tusculan Disputations; also, Treatises on the Nature of the Gods, and on the Commonwealth. Transl. by Yonge, Charles Duke. New York: Harper & Brothers.

ERDÉLYI, János. 1981. A hazai bölcsészet jelene. In: Erdélyi, János (ed.), Filozófiai és esztétikai írások. Notes by T. Erdélyi, Ilona–Horkay, László. Budapest: Akadémiai Kiadó. 25–102, 912–924.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1977a. Phenomenology of Spirit. Transl. by Miller, Arnold V. Oxford–New York–Toronto–Melbourne: Oxford University Press.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1977b. The Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy. Transl. by Harris, Henry Silton.–Cerf, Walter. Albany: State University of New York Press.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1892. Lectures on the History of Philosophy. Transl. by Haldane, Elisabeth S. Vol. 1. London: Kegan Paul–Trench–Tübner & Co.

HELLER, Ágnes. 1952. Erdélyi János. Filozófiai Évkönyv 1: 403–476.

HETÉNYI, János. 1841. Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődésére és csinosbulására. Budán: Magyar Kir. Egyetem.

KISS, Endre. 1984. A magyar filozófia fő irányai a szabadságharc bukásától a kiegyezésig. Magyar Filozófiai Szemle 28(1–2): 26–69.

KORNIS, Gyula. 1944 [1926]. A magyar filozófia fejlődése és az Akadémia. In: Kornis, Gyula (ed.), Magyar filozófusok. 2nd ed. Budapest: Franklin-Társulat. 6–65.

KOVÁCS, Gábor. 2015. A volgai lovas esete az orosz medvével, a gall kakassal és az angol buldoggal. Nemzetkarakterológia és modernitás. Liget 28(8): 95–109.

MESTER, Béla. 2018. Emergence of Public Philosophy in the East-Central European Urban(e) Cultures: A Hungarian Case. Filosofija Sociologija / Philosophy Sociology 29(1): 52–60.

SZONTAGH, Gusztáv. 1857. Magyar Philosophia. Viszonzás Erdélyi János Munkájára: „A hazai bölcsészet jelene”. Új Magyar Muzeum Series 7, 1(4–5): 215–240.

SZONTAGH, Gusztáv. 2017. Emlékezések életemből. Ed. by Mester, Béla. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet–Gondolat Kiadó.

Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 55 55 5
PDF Downloads 51 51 4