An Insight into Operational Urban Development in Hungary in the Light of Regulation-Based Urban Development

Open access

Abstract

An operational urban development relying on the structured cooperation of the public and private sectors is indispensable to purposefully address the challenges posed by sustainable development. Its evolution in Hungary may serve as inspiration for other countries as well. In the period preceding the regime change, it underwent a much more significant disruption as compared to regulation-based urban development. Afterwards, its methods, procedures, and instruments suitable for use in a democratic rule-of-law state and under market economy conditions had to be rebuilt from scratch. For this to happen, two external factors provided assistance: the French–Hungarian urban development cooperation and the EU. As a result, we could witness the successful development of the methods as well as of the conceptual, strategic, and operational planning tools forming a coherent system of operational urban development planning carried through with the public sector’s physical intervention into the urban tissue.

ACZÉL, G.–BAJNAI, L. 2009. Az akcióterületi terv és a városfejlesztő társaság. 2nd, revised ed. Budapest: Scolar.

ACZÉL, G.–BAJNAI, L.–LUNK, T.–WACHTER, B.–SOMOGYI, E.–GERŐHÁZI, É. 2009. Városfejlesztési kézikönyv. Budapest: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. Available at: https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=V%C3%A1rosfejleszt%C3%A9si+k%C3%A9zik%C3%B6nyv (last access on: 15.09.2016).

BAJNAI, L. 2018. A fenntartható városfejlesztés. In: Fejezetek a városfejlesztésből I. Budapest: Scolar.

2009. Bevezetés. In: Aczél, G.–Bajnai, L. Az akcióterületi terv módszertana és a városfejlesztő társaság. 2nd, revised ed. Budapest: Scolar. 5–6.

2007. Városfejlesztés. Budapest: Scolar.

BARTA, Gy. 2009. Integrált városfejlesztési stratégia: a városfejlesztés megújítása. Tér és Társadalom 23(3): 1–12.

BENEDEK, József (2006). Területfejlesztés és regionális fejlődés [Settlement Development and Regional Development]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană

BOOTH, P.–BREUILLARD, M.–FRASER, C.–PARIS, D. 2007. Aménagement et urbanisme en France et en Grande-Bretagne. Paris: L’Harmattan.

BORBÍRÓ, V.–VALLÓ, I. 1956. Győr városépítéstörténete. Budapest: Akadémiai Kiadó.

FÁTAY, T. 2011. Győr. Városépítés és városrendezés 1945 és 1986 között. Győr: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár.

GRANASZTÓI, Gy. 1980. A középkori magyar város. Budapest: Gondolat.

GRANASZTÓI, P. 1976. Városaink sorsa. Budapest: Magvető.

HAMMAN, P. (ed.). 2008. Penser le développement durable urbain: regards croisés. Paris: L’Harmattan.

HARRER, F. 1941. A fővárosi közmunkák tanácsa 1930–1940. Budapest: Atheneum.

HEINZ, W. 1994. Partenariats public-privé dans l’aménagement urbain – Allemagne, USA, Espagne, Grande-Bretagne, Suede, Pays-Bas, France. Paris: L’Harmattan.

JEGOUZO, Y. 1992. Urbanisme. Paris: Dalloz.

LACAZE, J.-P. 1995. Introduction á la planification urbaine. Imprécis d’urbanisme á la francaise. Paris: Presses de l’école nationale des ponts et chaussées.

MARTINAND, C. 1993. Financement privé des équipement publics. Paris: Economica.

MERLIN, P. 2002. L’aménagement du territoire. Paris: PUF.

MOHAI V., L. 2018. Új trendek a városfejlesztésben. Építészfórum 19. September 2018. Available at: http://epiteszforum.hu/uj-trendek-a-varosfejlesztesben (last access on: 19.10.2018).

NAGY, Béla. 2005. A település, az épített világ. Budapest: B+V lap és Könyvkiadó Kft.

PERÉNYI, I. 1976. Város, ember, környezet. A rekreáció a városépítésben. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

1967. A korszerű város. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

PREISICH, G. Budapest városépítésének története. Budapest: TERC.

SIKLÓSSY, L. 1931. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. Hogyan épült fel Budapest? Budapest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa.

ZOLNAI, L. 1981. A budai vár. Budapest: Gondolat.

Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 24 24 11
PDF Downloads 12 12 5