On the Track of the Szekler Village Tízes The Model-Like Potential of the Szekler Village Tízes on the Eve of the 21st Century

Open access

Abstract

The object of this study is the existence of the village tízes (organization in structures by ten) as space-specific elements in Szeklerland and the social problems at the turn of the centuries (involving the population, the community, the culture, and the economy). The study is the result of a historical-geographical survey of the cultural space in Szeklerland within a larger research. The main purpose is to make an attempt to form a historical, system-based perspective, make people aware of the material and spiritual value of the Szekler tízes as well as contribute to the subsistence of the tízes and the reinterpretation of the notion of value in the 21st century, using my own means and modalities. The subsistence of the Szekler village tízes is not required by the subsistence or restoration of the romantic, spiritual goods or the community organization but by the necessities of the entire community.

AMBRUS, Tünde. 2012. Székely falutízesek. Miercurea Ciuc: Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

AMBRUS, Tünde–CSAPÓ, Olga. 2007. Ha a táj szab az életnek teret – a természeti adottságok szerepe a településszerkezet kialakulásában a székely falutízesek és az őrségi szerek példáján. In: Máthé, Csongor–Mócsy, Ildikó–Urák, István–Zsigmond, Andrea (eds), III. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia tudományos közleménye. Cluj-Napoca: Ábel Kiadó. 43–49.

BABBIE, Earl R. 2000. The Practice of Social Research. 9th Edition. Belmont CA: Wadsworth Pub Co.

BARTALIS, Ágost. 1933. Adatok a székelyföldi tízesek megismeréséhez. Csíki Lapok 19: 6–8.

BÁRTH, János. 2007. Az eleven székely tízes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tízesek működése a XVII-XX. században. Kecskemét: Kiadja a Bárth Bt közreműködésével a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete.

BELUSZKY, Pál. 1995. Őrség–Vendvidék, Felső-Rába-völgy. Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 12–39.

BENKŐ, Károly. 1953. Csík, Gyergyó és Kászon. Leírások. Bucharest–Cluj-Napoca: Kriterion Könyvkiadó.

BEREZNAY, András. 2011. Erdély történetének atlasza. Debrecen: Méry Ratio.

BODOR, György. 2003. A székely nemzetségi szervezet. Miercurea Ciuc: Pallas-Akadémia Kiadó.

BOTÁR, István. 2009. Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban 2002–2007 között. Miercurea Ciuc: Pállas-Akadémia Könyvkiadó.

CSÉFALVAY, Zoltán. 1989. „Behaviorista forradalom” a geográfiában. In: Földrajzi Értesítő 38(1–2): 147–165.

1990. Térképek a fejekben. Budapest: Akadémiai Kiadó.

CSIBY, Andor. 1939. A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi és jogi fejlődése az ősfoglalástól napjainkig. Gheorgheni: Tip. J. Kahan.

CSOMORTÁNI, Magdolna. 1997. Csík tízesnevei. In: B. Gergely, Péter–Hajdú, Mihály (eds), Az V. magyar névtani konferencia előadásai (Miskolc, 1995) I. Budapest. 344–350.

DOWNS, Roger M. 1970. Geographic Space Perception: Past Approaches and Future Prospects. In: Board et al. (eds), Progress in Geography, Vol. 2., London: Edward Arnold. 65–108.

EGYED, Ákos. 1981. Falu, város, civilizáció. Bucharest: Kriterion Könyvkiadó. 1997. A korszerű és hagyományőrző Erdély: tanulmányok és más írások a XVII-XIX. század történetéből I–II. Miercurea Ciuc: Pallas-Akadémia Könyvkiadó. 358–367.

1999. Székely századok. A székelyek rövid története. Barót: Gál Mózes Közművelődési Egyesület. 5–58.

2009. A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Miercurea Ciuc: Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

2016. A székely jog sajátosságai. In: Benkő, Elek–Oborni, Teréz (eds), Székelyföld története, I. Kötet. Székelyudvarhely: MTA BTK–EME–HRM. 348–369.

ENDES, Miklós. 1938. Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest: Akadémia Kiadó. 5–238.

ENYEDI, György. 1983. Földrajz és társadalom. Tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó.

FODOR, Ferenc. 1936. Adatok a magyar gyepük földrajzához. In: Hadtörténeti közlemények 37: 113–144.

GÁL, Veronika. 2006. Középiskolás vizsgálati csoportok Dél-Dunántúl képe kognitív térképeken. In: Pap, Norbert. (ed.), A Balatontól az Adriáig. Pécs: Lomart Kiadó. 201–210.

GARDA, Dezső. 1994. Székely hadszervezet és faluközösség. Gheorgheni: Mark House Kft. 3–98.

2001–2002. A székely közbirtokosság. I–II. Miercurea Ciuc: Státus Könyvkiadó.

GYÖRFFY, György. 1973. A tízes és százas szervezet. MTA II. Osztályának Közleménye 22: 57–64.

1990. A magyarság keleti elemei. Budapest: Gondolat Kiadó. 5–43.

1995. A honfoglalók száma és az Árpád-kor népessége. In: Kovacsics, János (ed.), Magyarország történeti demográfiája. I. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. 37–41.

HAJNAL, Klára. 2006. A fenntartható fejlődés elméleti kérdései és alkalmazása a településfejlesztésben. PhD dissertation, manuscript. Pécs.

2010. Itt és most. Helyi megoldások a globális válságra. Bükkösd: Zöld Völgyért Egyesület.

HANKÓ, Vilmos. 1993. Székelyföld. Budapest: Akadémia Kiadó.

IMREH, István. 1973. A rendtartó székely falu. Bucharest: Kriterion Könyvkiadó.

1983. A törvényhozó székely falu. Bucharest: Kriterion Könyvkiadó.

IMREH, István–PATAKI, József. 1979. A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete a XVI. század végén és a XVII. század elején. In: Székely felkelés 1595–1596. Bucharest. 146–190.

KÁNYA, József. 2003. Székelyföld. Történeti áttekintés. In: Horváth, Gyula (ed.), A Kárpát-medence régiói. 1. Székelyföld. Budapest–Pécs: A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a Dialog Campus Kiadó sorozata. 27–60.

KÁLLAY, Ferenc. 1829. Historiai értekezés a’ nemes székely nemzet’ eredetéről, hadi és polgáriintézeteiről a’ régi időkben. Nagyenyed: Nyomtatva Fiedler G. által.

KÓS, Károly. 1979. A régi Szék községi rendjéről. In: Kós K. (ed.), Eszköz, munka, néphagyomány. Bucharest: Kriterion Könyvkiadó. 471–478.

KÖPECZI, Béla. 1993. Erdély rövid története. Budapest: Akadémiai Kiadó.

KRING, Miklós. 1934. A magyar államhatár kialakulásáról. In: A Bécsi Magyar Történetkutató Intézet IV. évkönyve. Vienna. 24–45.

LAKOTÁR, Katalin. 2006. 14–16 éves tanulók hazánk szomszédjairól alkotott kognitív térképeinek tartalmi elemei. A Földrajz Tanítása: Módszertani Folyóirat 14(2) 7–13.

LÁSZLÓ, Mária–LÁSZLÓ, Antal. 2005. Székely telepítések a Kárpát-medencében (és azon is túl). In: Pap, Norbert–Végh, Andor (eds), IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. A Kárpát-medence politikai földrajza. Pécs: PTE TTK Földrajzi Intézet. 128–137.

LETENYEI, László. 2005. Településkutatás. A település és kistérségi szervezés társadalomtudományos alapozása. Budapest: Ráció Kiadó. 147–185.

LYNCH, Karl. 1979. A város szemléletének struktúrája. In: Vidor, Ferenc (ed.), Urbanisztika. Budapest: Gondolat Kiadó. 537–558.

MENDÖL, Tibor. 1963. Általános településföldrajz. Budapest: Akadémiai Kiadó. 12–31.

MILLEKER, Rezső. 1939. A székely tízesek. Debreceni Szemle XIII(128): 4–9.

RÁKOSSY, Botond József (ed). 2005. Hargita – Képes megyeatlasz. Miercurea Ciuc: Topo Service Rt.

SÓFALVI, András. 2003. Településszerkezeti kutatások a Sóvidéken. Kút 2(1): 16–34.

2006. Székelyföld középkori várai és a keleti határvédelem. Castrum 1: 5–26.

SZABÓ, Károly–SZÁDECZKY, Lajos. 1895. Székely Oklevéltár. IV. 1264–1707. Cluj-Napoca. 7–252.

SZÁDECZKY, Lajos. 1902. A székelyek történeti intézményéről. In: Budai, Béla (ed.), A Székely Kongresszus. Budapest. 24–47.

1905. A csíki székely krónika. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

1915. Az erdélyi szorosok földrajzi, történeti és hadászati jelentősége. II. Erdély. Cluj-Napoca. 4–6, 17–20.

1927. A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest. 286–293.

TARISZNYÁS, Márton. 1982. Gyergyó történeti néprajza. Bucharest: Kriterion Könyvkiadó. 5–84.

TÓTH, József. 1998. A település fogalma. In: Tóth, József–Vuics, Tibor (eds), Általános társadalomföldrajz I. Budapest–Pécs: Dialóg–Campus Kiadó. 389–393.

VÁMSZER, Géza. 2000. Helytörténeti adatok a hajdani Csík vármegye (Csík, Gyergyó és Kászon) településtörténetéhez. Miercurea Ciuc: Pallas-Akadémia.

ZAYZON, Samuel. 1997. Településszerkezet Székelyföldön. Manuscript. 1–5.

1. AMBRUS, Antal: 65 years, 2010, 2012 – Csíkszentmiklós;

2. AMBRUS, Pál: 90 years, 2010, 2012 – Csíkszentmiklós;

3. AMBRUS, Rozália: 88 years, 2010, 2012 – Csíkszentmiklós;

4. BORS, Julianna: 89 years, 2008, 2010 – Pottyond;

5. BORS, Lajos: 90 years, 2008, 2010 – Pottyond;

6. BOTH, Veronika: 76 years, 2016 – Csíkszentdomokos;

7. CZIKÓ, Gergely: 66 years, 2014 – Csíkszentgyörgy, Három – tízes;

8. DOMOKOS, Borbála: 66 years, 2014 – Csíkszentgyörgy, Három – tízes;

9. ERŐSS, Mihály: 55 years, 2014 – Csíkszentmiklós;

10. FERENCZ, Anna: 85 years, 2016 – Csíkszentdomokos;

11. GYÖRGY, József: 42 years, 2007 – Csíkszentgyörgy;

12. KÁNYA, Imre: 60 years, 2014 – Menaság;

13. KÁNYA, Imre: 55 years, 2014 – Csíkszentgyörgy, Jenőfalva – tízes;

14. KERESZTES, Zoltán: 70 years, 2014 – Csíkszentgyörgy, Három – tízes;

15. SÁNDOR, Erzsébet: 77 years, 2016 – Csíkszentdomokos.

Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 147 147 8
PDF Downloads 79 79 5