Linguistic and Non-Linguistic Elements in Detecting (Hungarian) Fake News

Open access

Abstract

Fake news texts often show clear signs of the deceptive nature; still, they are shared by many users on Facebook. What could be the reason for this? The paper tries to answer the question by collecting the linguistic and non-linguistic characteristics of fake news. Linguistic characteristics include among others the exaggerating, sensational title, the eye-catching, tabloid-style text, the correct or incorrect use of terms, and the fake URLs imitating real websites; non-linguistic characteristics are expressive pictures often featuring celebrities, the use of all caps, excessive punctuation, and spelling mistakes. The corpus was compiled using snowball sampling: manipulative news not originating from big news portals were collected from the social networking website Facebook. The aim of the study is to identify the characteristics of Hungarian fake news in comparison to the English ones and to elaborate a system of aspects which help identify fake news.

Aczél, P. (2017). Az álhír. Kommentár a jelenség értelmezéséhez. Századvég 84: 5–25.

Árvay, A. (2007). The Analysis of Manipulation in Hungarian and American Written Advertising Discourse. Doctoral dissertation. Manuscript. Budapest: Eötvös Loránd University.

Balázs, G. (2015). Netfolklór – intermedialitás és terjedés. Replika 90–91: 171–185.

Boghossian, P. (1996). What the Sokal Hoax Ought to Teach Us. Times Literary Supplement 14−15.

Bok, S. (1983). A hazugság. A köz- és magánélet válaszútjai. Budapest: Gondolat Kiadó.

Casti, J. L. (1990). Verlust der Wahrheit. Streitfragen der Naturwissenschaften. Munich: Droemer/Knaur.

Coughlan, S. (2017). Schools Should Teach Pupils How to Spot ‘Fake News’. BBC, 18 March 2017. http://www.bbc.com/news/education-39272841 [06. 04. 2017].

Criss, D. (2017). Where Fake News Goes to Die. How Snopes Battles Bigfoot Rumors, Facebook Fibs and Other Made-Up News. CNN, 10 March 2017 [06. 04. 2017].

Falyuna, N. (2016). Az arcvédő hazugság: A szívességkérés elutasításában megjelenő hazugság vizsgálata. Jelentés és Nyelvhasználat 3: 21−48.

Falyuna, N. (2017). Az áltudományos szövegek pragmatikai vizsgálata. Esettanulmány a lúgosító diéta példáján. Századvég 84: 85−107.

Fenyvesi, J. (2016). Az álhírek innovációja az idő és a technológia változásával. In: Balázs, G.–Veszelszki, Á. (eds), Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék−Inter−Magyar Szemiotikai Társaság, 445−452.

Hargitai, Zs. Á. (2012). Áltudományos állítások és módszerek kémiai és biológiai elemzése. MA thesis. Manuscript. Budapest: Eötvös Loránd University, Institute of Chemistry.

Heyd, T. (2008). E-Mail-Hoaxes. Form, Function, Genre Ecology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Heyd, T. (2013). Email Hoaxes. In: Herring, C. S.–Stein, D.–Virtanen, T. (eds), Pragmatics of Computer-Mediated Communication. Berlin: De Gruyter, 387–409.

Katz, J. E.–Rice, R. E. (2002). Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement, and Interaction. Cambridge, MA – London: MIT Press.

Pigliucci, M. (2010). Nonsense on Stilts. How to Tell Science from Bunk. Chicago: University of Chicago Press.

Romano, A. (2017). Facebook is Fighting Fake News by Making It Harder—or at Least More Annoying—to Share. Vox, 24 March 2017. http://www.vox.com/culture/2017/3/24/15020806/facebook-fake-news-alert-fact-checking [06. 04. 2017].

Sokal, A. D. (2006). Pseudoscience and Postmodernism: Antagonists or Fellow-Travellers? In: Fagan, G. G. (ed.), Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public. London: Routledge, 286−361.

Sokal, A. D. (2008). Beyond the Hoax. Science, Philosophy and Culture. Oxford: Oxford University Press.

Szvetelszky, Zs. (2002). A pletyka. Budapest: Books in Print.

Titcomb, J. (2017). Facebook to Educate Users about Fake News. Telegraph, 6 April 2017. http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/04/06/facebook-educate-users-fake-news/ [06. 04. 2017].

Tolcsvai Nagy, G. (2001). A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Veszelszki, Á. (2011). Lájkolom! A Facebook-folklórról. In: Csiszár, G.–Darvas, A. (eds), Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, 379−390.

Veszelszki, Á. (2016). Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány 65 év feletti nyelvhasználókkal. In: Balázs, G.–Veszelszki, Á. (eds), Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék−Inter−Magyar Szemiotikai Társaság, 233–248.

Veszelszki, Á. (2017a). Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Veszelszki, Á. (2017b). Digilect. The Impact of Infommunication Technology on Language. Munich: DeGruyter.

Veszelszki, Á. (2017c). Az álhírek extra- és intralingvális jellemzői. Századvég 84: 51–82.

Veszelszki, Á.–Falyuna, N.–Fodorné Tóth, K.–Tóth, A. (2017). Az Internetbiztonság kommunikáció- és nyelvtudományi aspektusból. Manuscript.

Weinberg, S. (1996). Sokal’s Hoax. New York Review of Books 43(13): 11−15.

W1 = Kamu eltűnések, kamu betegségek - weboldalak, melyeket büntetni kéne! Családinet, 13. 03. 2015. http://www.csaladinet.hu/m/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/21516/kamu_eltunesek_kamu_betegsegek_-_weboldalak_melyeket_buntetni_kene [06. 04. 2017].

W2 = n.d. 2017: World Wide Web Creator Tim Berners-Lee Targets Fake News. BBC, 12 March 2017. http://www.bbc.com/news/technology-39246810 [06. 04. 2017].

W3 = Itt a nagy átverős lista: weboldalak, melyeknek soha ne higgyen el semmit. HVG.hu, 2015. január 19., 2017. március 06. http://hvg.hu/tudomany/20150119_atveros_weboldalak [06. 04. 2017].

W4 = Roberts, Michael Reid: Life Sentences: The Grammar of Clickbait! The American Reader. http://theamericanreader.com/life-sentences-the-grammar-of-clickbait/ [06. 04. 2017].

W5 = Hanula, Zsolt 2015: Nem a gyerekeket kell félteni az internettől, hanem a nyugdíjasokat. Index.hu, 2015. 09. 10. http://index.hu/tech/2015/09/10/nem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat/ [06. 04. 2017].

W7 = http://www.mindenegybenblog.hu/ [06. 04. 2017].

Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 492 475 27
PDF Downloads 282 281 93