Analysis of land stability and land-use change processes in the 19–20th centuries: a case study in Gödöllő Hillside, Hungary

Open access

Abstract

The manuscript presents land-use change processes based on former military map analyses. Military maps were derived from the 1770s until the 1890s and later from the CORINE Land Cover map. I observed the transition direction of areal distribution of various land uses. Digitalized maps showed 19-20th century land-use conditions; besides them, we created a grouping system which is based on the intensity of land use. We distinguished six land-use types, ranking them according to the anthropogenic influence (1. built-up areas; 2. arable fields; 3. orchards and vineyards; 4. meadows and pastures; 5. forests; 6. wetlands).

[1] Brandt, J. J. E., Bunce, R. G. H., Howard, D. C., Petit, S. (2002), General principles of monitoring land cover change based on two case studies in Britain and Denmark. Landscape and Urban Planning 62, 37-51.

[2] Antrop, M. (2004), Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning 67, 9-26.

[3] Campos, M., Priego-Santander, A. G. (2011), Biophysical landscapes of a coastal area of Michoacán state in Mexico. Journal of Maps 7, 42-50. DOI: 10.4113/jom.2011.1098.

[4] Chi, G. (2010), Land developability: Developing an index of land use and development for population research. Journal of Maps 6, 609-617. DOI: 10.4113/jom.2010.1146.

[5] Di Lisio, A., Russo, F. (2010), Thematic maps for land-use planning and policy decisions in the Calaggio Stream Catchment Area. Journal of Maps 6, 68-83. DOI:10.4113/jom.2010.1105.

[6] Forman, R. T. T., Godron, M. (1986). Landscape ecology. John Wiley & Sons, New York. 620 pp.

[7] McGarigal, K., Marks, B. J. (1995), FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. US Department of Agriculture, Forest Service, General Technical Report PNW-GTR-351.

[8] Mezősi, G., Fejes, Cs. (2004), Tájmetria. In: Táj és környezet, tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 229-242.

[9] Csorba, P. (2006), Indikátorok az ökológiai tájszerkezet és tájműködés jellemzésére. In: Táj, környezet és társadalom, ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. SZTE - Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 117-122.

[10] Szabó, Sz., Csorba, P. (2009), Tájmetriai mutatók kiválasztásának lehetséges módszertana egy esettenulmány példáján. Tájökológiai Lapok 7(1), 141-153.

[11] Szabó, Sz. (2010), A CLC2000 és a CLC50 adatbázisok összehasonlítása tájmetriai módszerekkel. Tájökológiai Lapok 8(1), 23-33.

[12] Szabó, Sz. (2011), Szomszédsági mérőszámok a tájmetriában - Az indexek módszertani vizsgálata. Tájökológiai Lapok 9(2), 285-300.

[13] Szilassi, P., Bata, T. (2012), Tájak természetességének értékelése tájmetriai módszerekkel Magyarország példáján. In: Farsang, A., Mucsi, L., Keveiné B. I. (eds), Táj-érték, lépték, változás, GeoLitera SZTE TTK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 75-83.

[14] Liu, D., Qe, R., Zhao, C., Liu, A., Deng, X. (2012), Landscape ecological risk assessment in Yellow River Delta. Journal of Food, Agriculture and Environment 10(2), 970-972.

[15] Xie, H., Wang, P., Huang, H. (2013), Ecological risk assessment of land use change in the Poyang Lake Eco-economic zone, China. International Journal Environment. Research and Public Health 10(1), 328-346. DOI: 10.3390/ijerph10010328.

[16] Forman, R. T. T. (1995), Land mosaics. Cambridge University Press.

[17] Puky, M. (2009), Megvédhető-e az élővilág a közlekedési hálózatok (utak, vasutak, csatornák) fragmentációs hatásaitól? Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből 2, 12-128.

[18] Csorba, P. (2005), Kistájaink tájökológiai felszabdaltsága a település hálózat és a közlekedési infrastruktúra hatására. Földrajzi Értesítő 54(3-4), 243-263.

[19] Csorba, P. (2007), A Szerencsi-dombság tájmetriai adatainak összehasonlító elemzése. In: Frisnyák, S., Gál, A. (eds), Szerencs, Dél-Zemplén központja. Nyíregyháza-Szerencs, 59-66.

[20] Klauco, M., Weis, K., Stankov, U., Arsenovic, D., Markovic, V. (2012), Ecological signification of land cover based on interpretation of human-tourism impact. A case study from two different protected areas (Slovakia and Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(3), 231-246.

[21] Santos, M. J., Thorne, J. H., Christensen, J., Frank. Z. (2014), An historical land conservation analysis in the San Francisco Bay Area, USA: 1850-2010. Landscape and Urban Planning 127, 114-123.

[22] Swetnam, R. D. (2007), Rural land use in England and Wales between 1930 and 1998: Mapping trajectories of change with a high resolution spatio-temporal dataset. Landscape and Urban Planning 81, 91-103.

[23] Pătru-Stupariua, I., Stupariub, M-S., Cuculicia, R., Huzuia, A. (2012, Understanding landscape change using historical maps. Case study Sinaia, Romania. Journal of Maps 7, 206- 220. DOI: 10.4113/jom.2011.1151.

[24] Popelkováa, R., Mulkováa, M. (2012), Landscape changes mapping: central part of Ostrava- Karviná Mining District, Czech Republic. Journal of Maps 8, 363-375. DOI: 10.4113/jom.2011.1165.

[25] San-Antonio-Gómez, C., Velilla, C., Manzano-Agugliaro, F. (2014), Urban and landscape changes through historical maps: The Real Sitio of Aranjuez (1775-2005), a case study. Computers, Environment and Urban Systems 44, 47-58.

[26] Skokanová, H., Havlíček, M., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Chrudina, Z., Mackovčin, P., Rysková, R., Slavík P., Stránská T., Svoboda J. (2012), Development of land use and main land use change processes in the period 1836-2006: case study in the Czech Republic. Journal of Maps 8, 88-96. DOI: 10.1080/17445647.2012.668768.

[27] Tóth, A., Centeri, Cs. (2008), Tájváltozás vizsgálat Galgahévíz településen és környékén. Tájökológiai Lapok 6 (1-2), 165-180.

[28] Uj, B., Nagy, A., Saláta, D., Laborczi, A., Malatinszky, Á., Bakó, G., Danyik, T., Tóth, A., S. Falusi, E., Gyuricza, Cs., Pótig, P., Penksza, K. (2015), Wetland habitats of the Kis-Sárrét 1860-2008 (Körös-Maros National Park, Hungary). Journal of Maps 12, 211-221.

[29] Pauleit, S., Ennos, R., Golding, Y. (2005), Modelling the environmental impacts of urban land use and land cover change - a study in Merseyside, UK. Landscape and Urban Planning 71, 295-310.

[30] Mendoza., J. E., Etter., A. (2002), Multitemporal analysis (1940-1996) of land cover changes in the southwestern Bogotá highplain (Colombia). Landscape and Urban Planning 59, 147- 158.

[31] Befort, W. A., Luloff A. E., Morrone, M. (1988), Rural land use and demographic change in a rapidly urbanizing environment. Landscape and Urban Planning 16, 345-356.

[32] Vona, M, Helfrich, T. Centeri, Cs. (2006), A Galgahévizi láprét felszínborítási viszonyainak változása légifotó elemzések alapján. Tájökológiai Lapok 4(2), 407-417.

[33] Stefanski, J., Chaskovskyy, O., Waske, B. (2014), Mapping and monitoring of land use changes in post-Soviet western Ukraine using remote sensing data. Applied Geography 55, 155-164.

[34] Maimaitijiang, Maitiniyazi., Ghulam, A., Sandoval, J. S. Onésimo, Maimaitiyiming, Matthew. (2015), Drivers of land cover and land use changes in St. Louis metropolitan area over the past 40 years characterized by remote sensing and census population data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 35, 161-174.

[35] Romero-Calcerrada, R., Perry, G. L. W. (2004), The role of land abandonment in landscape dynamics in the SPA „Encinares del rı́o Alberche y Cofio, Central Spain, 1984-1999. Landscape and Urban Planning 66, 217-232.

[36] Peterson, U., Aunap, R. (1998), Changes in agricultural land use in Estonia in the 1990s detected with multitemporal Landsat MSS imagery. Landscape and Urban Planning 41, 193-201.

[37] Marosi, S., Somogyi, S. (1990). Magyarország kistájainak katasztere. II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 802-806.

[38] Berényi, I. (1977), A földhasznosítás átalakulása és ennek környezetvédelmi kérdései a Gödöllő-Monori-dombságon. Földrajzi Értesítő 26(3-4), 337-348.

[39] Demény, K. (2008), A Gödöllői-dombvidék szuburbanizációjának jellemzése. Tájökológiai Lapok 6(3), 343-349.

[40] Demény, K., Centeri, Cs. (2012), A Gödöllői-dombság tájtörténeti elemzése katonai térképek alapján. VI. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged. Konferencia tanulmánykötete, 155-164. ISBN 978-963-306-175-6.

[41] http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm.

Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 205 205 13
PDF Downloads 67 67 5