EVALUATION MICROCLIMATE IN THE STABLE NATIONAL STUD FARM IN KLADRUBY NAD LABEM

Open access

Abstract

The measurement of temperature, humidity and dew point in the selected stable, and for the comparison also in the courtyard, took place continuously from 1.4.2011 to 31.3.2012. Because of its technical demands, the measurement of stable gases took place roughly 1x in a month and that in the 24 h cycle. This work should answer the questions, how much is the stable microclimate dependent on the ambient environment - current weather, whether there are suitable conditions in the stables of National Stud-Farm in Kladruby nad Labem with respect to the welfare of horses, how much is the concentration of stable gases in enclosed areas according to the presence of horses changing and, possibly, how much affects the horse breeding the environment.

1. Bird, J. (2004). Chov koní přirozeným způsobem. Praha: Slovart.

2. Dobroruka, J. & Kholová, H. (1992). Zkrocený vládce stepi. Praha: Panorama.

3. Edwards, E. H. (1991). The Ultimate Horse Book. London: D. K. Limited.

4. Ende, H. (2000). Die neue Stallapotheke. Cham: Müller Rüschlikon Verlags.

5. Franěk, B. (1965). Úprava stájového prostředí. Praha: SZN.

6. Hujňák, J. (1997). Přestavby a opravy stájí. Praha: ÚZPI.

7. Kic, P. & Brož, V. (1995). Tvorba stájového prostředí. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR.

8. Kic, P. & Brož, V. (2000). Zařízení pro větrání a klimatizaci stájí. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR.

9. Kic, P. (1996). Úprava vzduchu ve stájových objektech. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací.

10. Navrátil, J. (2000). Základy chovu koní. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR.

11. Sode, M. L. (1992). Kenne ich mein Pferd? Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags.

12. Šoch, M. (2005). Vliv prostředí na vybrané ukazatele pohody skotu. České Budějovice: KOPP nakladatelství.

13. Vejčík, A. (2001). Chov hospodářských zvířat. České Budějovice: JU ZF v Českých Budějovicích.

14. ČSN 73 0543-2 Vnitřní prostředí stájových objektů - větrání a vytápění (1998).

Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology

The Journal of „Lucian Blaga“ University of Sibiu

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 130 9
PDF Downloads 37 35 6