Jaroslav Šejnoha and Egypt

Open access

Abstract

In 2012, the National Museum – Náprstek Museum accessioned a collection of 13 Egyptian antiquities from the original ownership of Jaroslav Šejnoha, who served as the Czechoslovak Ambassador to Egypt between 1944 and 1946. The collection consists of 13 highly interesting pieces, dating of which spans from the Pre-Dynastic to Greco-Roman Periods.

Dejmek, Jindřich 2013 Diplomacie Československa II: Bibliografický slovník československých diplomatů (1918–1992). Praha;

Jůnová Macková, Adéla – Navrátilová, Hana – Jůn, Libor – Havlůjová, Hana 2014 S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922–1924). Praha;

Martínková, Jana – Onderka, Pavel et al. 2015 In the Shadow of a Pyramid. Praha;

Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Podhorný, Radek – Vrtal, Vlastimil 2013 Poklady starého Egypta. Olomouc;

Niwiński, Andrzej 1988 21 st Dynasty Coffins from Thebes. Chronological and Typological Studies. Mainz am Rhein;

Onderka, Pavel – Jungová, Gabriela et al. 2016 Atlas of Egyptian Mummies in the Czech Collections I: Complete Adult Human Mummies. Praha;

Onderka, Pavel – Navrátilová, Hana – Toivari-Viitala, Jaana et al. 2014 The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections. Praha;

Pejskar, Jožka 1985 Poslední pocta. Svazek 2, pp. 111–114;

Satzinger, Helmut 1987 Ägyptisch-Orientalische Sammlung, Kunsthistorisches Museum Wien. Braunschweig;

Schneider, Hans D. 1977 Shabtis. An introduction to the history of ancient Egyptian funerary statuettes, with a catalogue of the collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. Leiden;

Schulz, Regine 2011 “Block Statue”, in: Wendrich, Willeke (ed.): UCLA Encyclopedia of Egyptology. 2011. [on-line: 8.11.2017 http://escholarship.org/uc/item/3f23c0q9];

Varadzin, Ladislav 2001 Egyptiaka na zámcích v Západních Čechách (unpublished thesis). Praha;

Teeter, Emily (ed.) 2011 Before the Pyramids. Chicago;

Zemanová, Helena 2000 “Malíř a diplomat Jaroslav Šejnoha”, in: Skřivánek, Milan – Vosyka, Stanislav (eds.): Pomezí Čech a Moravy: sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy / Litomyšl: Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 4, Litomyšl, pp. 405423.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 245 225 20
PDF Downloads 97 96 10