Following the Traces of Books in the Brisigell Family

Open access

Abstract

The Brisigells were one of the families that settled in Bohemia in connection with land acquisitions during the Thirty Years’ War. The family achieved its greatest wealth in the second generation at the turn of the 18th century. The third generation suffered a gradual decline, caused i.a. by financial difficulties and debt. After the middle of the 18th century, the family disappeared from Bohemia. The electronic cataloguing of early printed books with systematically recorded provenances has made it possible to identify in the collections of the Strahov Library and the National Library a small set of books previously owned by individual family members. Not only has the analysis enabled insight into the reading interests of the Brisigell family, but it has also provided information on the wandering of the books within the family as well as within friendly and business relations with other noblemen in the regions of West and Southwest Bohemia.

BERÁNEK 1998: BERÁNEK, Karel. Mistři, bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty 1640–1654: Magistri, baccalaurei nec non studentes facultatis philosophicae pragensis 1640–1654. Praha: Národní knihovna, 1998.

KELLER – CATALANO 2010: KELLER, Katrin – CATALANO, Alessandro. Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667). Wien: Böhlau, 2010.

KUCHAŘOVÁ 1998: KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Rod Brisigellů v Čechách. In: Heraldická ročenka 1998. Praha: Heraldická společnost v Praze, 1998, s. 18–26.

KUCHAŘOVÁ 2001: KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Třicetiletá válka Jana Tomáše Brisigella. In: Sborník Okresního archivu v Lounech. Louny: Státní okresní archiv Louny, 2001, s. 123–164.

KUCHAŘOVÁ 2003: KUCHAŘOVÁ, Hedvika. Knihovna Bohumíra Daniela svobodného pána Wunschwitze. Sborník archivních prací 53, 2003, č. 1, s. 195–226.

PROCHÁZKA – ÚLOVEC 1990: PROCHÁZKA, Zdeněk – ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov. Díl 2. Tachov: Okresní muzeum v Tachově, 1990, s. 85–189.

PURŠ – KUCHAŘOVÁ 2015: PURŠ, Ivo – KUCHAŘOVÁ, Hedvika (edd.). Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského: texty. Praha: Artefactum, 2015.

RADIMSKÁ 2007: RADIMSKÁ, Jitka. Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

ŠÍPEK 2014: ŠÍPEK, Richard. Die Jauere Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz: Teil 1, Teil 2. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

VALENTA 2011: VALENTA, Aleš. Lesk a bída barokní aristokracie. České Budějovice: Veduta, 2011.

VESELÁ 2016: VESELÁ, Lenka. Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna. Praha: Academia, 2016.

WOITSCHOVÁ 2011: WOITSCHOVÁ, Klára. Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel, heraldik a genealog. Praha: Národní archiv, 2011.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 40 40 10
PDF Downloads 27 27 5