Illustrations of the Calendar Part of Book Calendars in the 19th Century

Open access

Abstract

Illustrations of the calendar part are the basic illustration in book calendars. They were placed on the twelve pages of the calendar part above the list of the days of the month. In some cases, especially in calendars from the beginning of the 19th century and Jewish calendars, these were even the only illustrations. The themes of these illustrations are considerably varied regardless of the focus of the calendars. Most frequently, they show the work done in specific months, popular pastime activities, but also signs of the zodiac, vedute, as well as scenes from the Bible and from Czech history.

BOSÁKOVÁ 2012: BOSÁKOVÁ, Zdenka. Kalendářní kolek jako způsob regulace vydávání knižních kalendářů v 19. století. In: Studia bibliographica Posoniensia 2012. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2012, s. 206–214.

BOSÁKOVÁ 2015: BOSÁKOVÁ, Zdenka. České knižní kalendáře 19. století. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015.

HORA-HOŘEJŠ 2013: HORA-HOŘEJŠ, Petr. Mikoláš Aleš – Před sto lety zemřel nejčeštější z malířů. Vital plus [online]. 2013, 16. 7. 2013, 7(2) [cit. 2018-05-27]. Dostupné z: https://vitalplus.org/mikolas-ales-pred-sto-letyzemrel-nejcestejsi-z-maliru/

VONDRUŠKA 2005: VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické. České Budějovice: Dona, 2005.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 43 43 9
PDF Downloads 57 57 8