Studies on the Corrosion Resistance of Laser-Welded Inconel 600 and Inconel 625 Nickel-Based Superalloys

Open access

Abstract

The paper presents the results of the electrochemical corrosion tests of Inconel 600 and Inconel 625 laser-welded superalloys. The studies were conducted in order to assess the resistance to general and pitting corrosion in 3.5% NaCl solution. It was found that Inconel 600 possesses good corrosion resistance, however Inconel 625 is characterized by a greater resistance to general and also to pitting corrosion of the weld as well as the base metal.

[1] J. Adamiec, M. Więcek, G. Kokot, Przegląd Spawalnictwa 5, 3-9 (2014).

[2] J. Adamiec, B. Piliszko, Inżynieria Materiałowa 6, 907-913 (2007).

[3] A. Hernas, B. Kościelniak, J. Hajda, Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych z nadstopu niklu Inconel 740H po starzeniu w 750°C, w: Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki, pod red. A. Hernasa, Bełchatów 175-176, 2015.

[4] J. Dobrzański, Materiałoznawcza interpretacja trwałości stali dla energetyki, Open Access Library 3, 2011.

[5] M. Drop, E. Włoczyk, Materiały stosowane na urządzenia energetyczne. Teraźniejszość i przyszłość. Dozór techniczny 1, 9-15 (2006).

[6] P.M. Scott, An overview of materials degradation by stress corrosion in PWRs, in: D. Feron, J.M. Olive (Eds.), Corrosion Issues in Light Water Reactors: Stress Corrosion Cracking, Woodhead, England 3-24, (2007).

[7] T. Fujii, K. Sue, S.I. Kawasaki, The Journal of Supercritical Fluids 95, 285-291(2014)

[8] P. Berge, Stress Corrosion Cracking of Nickel Based Alloys in Water-cooled Nuclear Reactors 143-146, (2016).

[9] J. Łabanowski, A. Świerczyńska, J. Michalska, Solid State Phenomena 227, 267-270 (2015).

[10] J. Michalska, J. Łabanowski, J. Ćwiek, Materials Science and Engineering IOP Conference Series 35, 012012 (2012) (doi. org/10.1088/1757-899X/35/1/012012)

[11] H.T. Lee, J.L. Wu, Corrosion Science 51, 733-743 (2009).

[12] J. Brózda, G. Czaja, Żarowytrzymała stal T92/P92, jej spawanie i własności złączy spawanych, Przegląd Spawalnictwa 4, 51-61 (2014).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 220 220 18
PDF Downloads 110 110 6