The Influence of the Parameters of Electrolysis Carried Out with Periodic Reversal Current (PRC) on the Morphology of Silver Obtained Via Silver Chloride Cathodic Reduction

Open access

The Influence of the Parameters of Electrolysis Carried Out with Periodic Reversal Current (PRC) on the Morphology of Silver Obtained Via Silver Chloride Cathodic Reduction

The aim of this study was to determine the possibility to obtain compact silver deposit during cathodic reduction of AgCl with the use of periodic reversal current (PRC).

The influence of the electrolysis parameters (current intensity I = 0.4-1.6 A, the ratio of working to reversal periods tw/trv = 100/10; 100/20; 100/30) on the silver morphology (size and shape of Ag grains).

Under the applied electrolysis conditions powder deposits were obtained, but at I = 0.4 A and tw/trv = 100/10 a more compact deposit was produced. Cathode efficiencies of the processes were low and ranged from approx. 52% up to 85%.

J. Sędzimir, I. Harańczyk, Z. Bogacz, Sposób odzyskiwania srebra z odpadowych roztwo-rów zawierających związki srebra. Patent nr 153647 z dnia 10.03.1992.

J. Sędzimir, Odzysk srebra wysokiej czystości z odpadowych rafinacyjnych roz tworów azotanowych. Rudy i Metale Nieżelazne 47, (4), 190-194 (2002).

J. Sędzimir, I. Harańczyk, Reduction of AgCl by Al in the presence of HCl solutions. Archives of Metallurgy 32, 645-661 (1987).

J. Sędzimir, I. Harańczyk, W. Dziadur, Recovery of silver from its chloride by reduction in the cell Ag|AgCl, electrolyte|Al. Archives of Metallurgy 34, 217-237 (1989).

J. Sędzimir, I. Harańczyk, Cathodic reduction of silver chloride. Proceedings of the Second International Conference on Hydrometallurgy, Changsha, China, October 1992, p. 523-527.

J. Sędzimir, Precipitation of metals by metals (cementation) - kinetics equilibria. Hydro-metallurgy 64, 161-167 (2002).

L. Burzyńska, I. Harańczyk, A. Ciuman-Krzemień, Recovery of silver from AgCl by using the cell ZnjH2SO4,AgCljAg. Archives of Metallurgy 49, 169-181 (2004).

J. Sędzimir, I. Harańczyk, Cathodic reduction of the AgCl slime in the cell with the inso-luble anode. Archives of Metallurgy 39, 9-23 (1994).

A. Kisza, Elektrochemia. Jonika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

I. Harańczyk, S. Gacek, Praktyczne wykorzystanie srebra odzyskanego z odpadów. Materiały Konferencji "Metale Szlachetne", Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Roz-wój, 34-48 Niedzica 2000.

L. Burzyńska, W. Gumowska, I. Harańczyk, P. Żabiński, Wybrane zagadnienia procesu ele-ktrorafinacji miedzi. Materiały Konferencji "Metale Nieżelazne", 29-47 Kraków 2002.

H. J. Penderleith, A. E. Werner, The Conservation of Antiquities and Works of Art. Treatment, Repair and Restoration, London, Oxford Univ. Press. 219-144 (1971).

E. M. Nosek, Konserwacja wczesnośredniowiecznego srebrnego kielicha i pateny z grobu biskupa Maura w katedrze na Wawelu. Studia Waweliana II, 31-40, 1992.

M. S. Chandrasekar, Malathy Pushpavanam, Pulse and pulse reverse plating - Conceptual, advantages and applications. Electrochimica Acta 53, 3313-3322 (2008).

W. Gumowska, Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 167 136 17
PDF Downloads 57 45 6