Romanian Music of Byzantine Tradition Between 1918 and 2018

Open access

Abstract

Written in the year of Romania’s centennial anniversary as a national state, this paper intends to offer a panorama of the monodic music of Byzantine tradition of the period, composed by the Romanian chanters. Although the entire twentieth century was characterized by the harmonization of the already established church chants, the musical works written in neumatic notation specific to the Orthodox Church continue to exist, albeit discontinuously. Based on the political changes that occurred in the Romanian society, three distinct periods of psaltic music creation can be distinguished: a. 1918-1947; b.1948-1989; c.1990-2018. The first period coincides with the last stage of the process of “Romanianization” of church chants. The second one corresponds to the communist period and is marked by the Communist Party’s decisions regarding the Church, namely the attempt to standardise the church chants. After 1990, psaltic music regains its position and the compositions of the last two decades enrich its repertoire with new collections of chants. Thus, we can see that in the course of a century marked by political turmoil and changes, psaltic composition went on a hiatus in the first decades of the totalitarian regime, to gradually resurge after 1980, enriched with numerous works bearing a distinct Romanian stamp.

Barbu-Bucur, S. (1988). Doxologie [Doxology]. Mitropolia Olteniei, 3, 137-144. Craiova: Mitropolia Olteniei.

Barbu-Bucur, S. (1988). Polihronion [Polychronion]. Glasul Bisericii, 4, 166-168. București: Arhiepiscopia Bucureștilor.

Barbu-Bucur, S. (1989). Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul original al culturii autohtone [Musical Culture of Byzantine Tradition Across the Romanian Territory in the 18th Century and at the Beginning of the 19th Century and the Original Contribution of the Local Culture]. București: Editura Muzicală.

Barbu-Bucur, S. (1990a). Rugăciune [Prayer]. Vestitorul Ortodoxiei Românești, 13-14, 6. București: Patriarhia Română.

Barbu-Bucur, S. (1990b). Prea Bune Doamne, ascult-a noastră rugă [Good Lord, Hear Our Prayer]. Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, II, 471-472. Roman: Episcopia Romanului și Hușilor.

Barbu-Bucur, S. (1991). Cântări psaltice pentru cursul de muzică religioasă [Psaltic Chants for the Religious Music Course], I. București: Editura Academiei de Muzică.

Barbu-Bucur, S. (1994). Cântări psaltice pentru cursul de muzică religioasă [Psaltic Chants for the Religious Music Course], II. București: Editura Academiei de Muzică.

Barbu-Bucur, S. (1990c). Necuprinsă-ți este slava și nemărginită mila [Your Glory is Immeasurable and Your Mercy Is Infinite]. Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, II, 473-474. Roman: Episcopia Romanului și Hușilor.

Barbu-Bucur, S. & Buzera, A., Cuvânt înainte [Foreword]. In Ojog, V. (1999). Anastasimatar, ediția a II-a, [Anastasimatarion, 2nd edition]. Iași: Trinitas.

Barbu-Bucur, S. (2009) Cântări la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie [Chants for Vespers, Matins and the Divine Liturgy]. București: Editura SemnE.

Barbu-Bucur, S. (2010). Slujba Vecerniei și Utreniei Sfintei Mucenițe Filofteia, Sfântului Iachint de Vicina, Mitropolitul Țării Românești, Sfântului Neagoe Basarab și a Sfântului Cuvios Ioanichie cel nou de la Muscel [Vespers and Matins Service to the Holy Martyr Filofteia, Saint Hyacinth of Vicina, Metropolitan of Wallachia, Saint Neagoe Basarab and Saint Pious Ioanichie the New of Muscel]. București: Editura SemnE.

Barbu-Bucur, S. (2014). Cântări la Sf. Liturghie [Chants of the Divine Liturgy] (2nd edition, revised and updated). București: Editura SemnE.

Bucescu, F. (2006). Liturghia psaltică în glasul III Ga [Psaltic Liturgy in Tone 3 – Ga]. Iași: Trinitas.

Bucescu, F. (2018), Manuscrisele psaltice al lui Teodor Stupcanu [The Psaltic Manuscripts of Teodor Stupcanu]. In Bucescu, F. (2018), Bizantinologie muzicală Studii și articole. Liturghia psaltică în glasul al III-lea [Musical Byzantinology. Studies and Articles. Psaltic Liturgy in Tone 3], (pp. 95-100). Iași: Editura Artes.

Buzera, A. (1982). Slujba Sf. Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu. Patronul Seminarului Teologic din Craiova [The Service of St. Gregory the Theologian. Patron of the Theological Seminary in Craiova]. Mitropolia Olteniei, Appendix, 1-3, 1-12. Craiova: Mitropolia Olteniei.

Buzera, A. (1987). Catavasii la Duminica Fiului Risipitor [Katavasia of the Sunday of the Prodigal Son]. Mitropolia Olteniei, 2, 139-142. Craiova: Mitropolia Olteniei.

Buzera, A. (1991). Toată suflarea să laude pe Domnul. Cântări bisericești, pricesne și imnuri religioase, colinde și cântece de stea culese și revizuite de Alexie Buzera [Let Everything That Has Breath Praise the Lord. Church Chants, ‘Priceasna’ and Other Religious Hymns, Christmas Carols and Songs Collected and Revised by Alexie Buzera]. Craiova: Editura Europa.

Catrina, C. (2010), Fișă de lexicon [Lexicon File]. In Catrina, C. (Ed.), Sebastian Barbu-Bucur octogenar [Sebastian Barbu-Bucur, Octogenarian], (pp. 35-62), București: Editura SemnE.

Chircev, E. (2010a). “Mereu neînfrânt!” Interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur [“Always Invincible!” An Interview with Archdeacon Ph.D. Sebastian Barbu-Bucur]. Tabor. Revistă lunară de cultură şi spiritualitate românească, 1, 77-84. Cluj-Napoca: Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Chircev, E. (2010b). The Byzantine Musical Tradition at Present Times. St. John the New from Neamţ by Archd. Ph.D. Sebastian Barbu-Bucur. In the journal Arta. (Arte audiovizuale) (pp. 8-13). Chișinău: Elam Poligraf.

Chircev, E. (2012). Tradition and Modernity in Current Psaltic Music. Vespers Hymns by Archdeacon Ph.D. Sebastian Barbu-Bucur. Musicology Papers, XXVI, 2, 54-64. Cluj-Napoca: MediaMusica.

Chircev, E. (2013). Ipostaze ale stilului neo-bizantin. Slujba Sf. Ioan cel Nou de la Neamț de arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur [Illustrations of the Neo-Byzantine Style. The Service of St. John the New from Neamț by Archdeacon Ph.D. Sebastian Barbu-Bucur] In Chircev, E., Amprente românești în muzica de tradiție bizantină [Romanian Elements in the Music of Byzantine Tradition] (pp. 211-224). Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Chircev, E. (2013) Mărturii și dialoguri despre muzica bizantină [Confessions and Dialogues about Byzantine Music]. Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Chircev, E. (2013). Muzica românească de tradiție bizantină între neume și portativ, ediția a II-a [Romanian Music of Byzantine Tradition Between Neumes and Staff, revised 2nd edition], Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Chircev, E. (2015). Har și instruire îndelungată sau despre compunerea muzicii psaltice, interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur [Natural Talent and Long Training or on Psaltic Music Composition, An Interview with Archdeacon Ph.D. Sebastian Barbu-Bucur]. Tabor. Revistă lunară de cultură şi spiritualitate românească, 3, 77-85. Cluj-Napoca: Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Ciobanu, Gh. (1979). Pripelele lui Filotei monahul [Pripela of Filotei the Monk]. In Ciobanu, Gh., Studii de etnomuzicologie și bizantinologie [Ethnomusicology and Byzantinology Studies], II (pp. 269-292). București: Editura Muzicală.

Cosma, O. L. (1976). Hronicul muzicii româneşti [The Chronicle of Romanian Music], IV. București: Editura Muzicală.

Cosma, V. (2005). Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic [Romanian Musicians. Bibliographic Lexicon], VIII (P-S). București: Editura Muzicală.

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (2010). „Psalmodia” este lira Duhului Sfânt întru mângâierea inimilor noastre [“Psalmody” Is the Lyre of the Holy Spirit Which Soothes Our Hearts]. In Catrina, C. (Ed.), Sebastian Barbu-Bucur octogenar [Sebastian Barbu-Bucur, Octogenarian], (pp. 200-203). București: Editura SemnE.

Enache, G. (2009). Decretul 410/1959. Un scurt bilanţ la 50 de ani de la adoptare [Decree 410/1959. A Brief Report 50 Years after Its Adoption]. Lumina, 28 October 2009. Retrieved from http://ziarullumina.ro/decretul-410-1959-un-scurt-bilant-la-50-de-ani-de-la-adoptare-37899.html.

Ionescu, Gh. C. (1997). Filotei Monahul de la Cozia (sec. XIV-XV). Pripelele după Polieleu [Filotei the Monk of Cozia.’Pripele’ after the Polyeleos (14th-15th c.)]. In Ionescu, Gh. C., Studii de muzicologie și bizantinologie [Musicology and Byzantinology Studies], (pp. 9-41). București: [publisher not identified]

Ionescu, Gh. C. (2003). Muzica bizantină în România. Dicționar cronologic [Byzantine Music in Romania. Chronological Dictionary]. București: Editura Sagittarius.

Lungu, N., Costea, G., Croitoru, I. (1951). Gramatica muzicii psaltice. Studiu comparat cu notația liniară [The Grammar of Psaltic Music. Comparative Study with Linear Notation]. București: Editura Institutului Biblic.

Lungu, N., Uncu, A. (1951). Cântări liturgice omofone și cântări la Cateheze pe ambele semiografii suprapuse [Homophonic Liturgical Chants and Catechetical Chants in Both Overlapped Notations]. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR.

Lungu, N., Costea, G., Croitoru, I. (1953). Anastasimatarul uniformizat. Vecernierul sau cântările vecerniei de sâmbătă seara ale celor opt glasuri bisericești [The Standardized Anastasimatarion. Chants for Saturday Evening Vespers in the Eight Tones]. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR.

Lungu, N., Costea, G., Croitoru, I. (1954). Anastasimatarul uniformizat II. Cântările utreniei de duminică dimineața ale celor opt glasuri bisericești urmate de Svetilnele Evangheliilor și ale Doxologiei Mari [The Standardized Anastasimatarion II. Chants for Sunday Morning Matins in the Eight Tones Followed by the Exapostilaria of the Gospels and of the Great Doxology]. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR.

Mătrescu, F. (2008). Holocaustul roșu sau crimele în cifre ale comunismului internațional [The Red Holocaust or the Crimes of International Communism in Numbers]. București: Editura IRECSON.

Melchisedec Ștefănescu, Episcop (1882). Memoriu pentru cântările bisericeşti în România [Report on the Church Chants in Romania]. București: Tipografia Cărților Bisericești.

Milea, E. (2015). Academia de Muzică Religioasă din București [The Bucharest Academy of Religious Music]. (abstract of Ph.D. thesis, “Lucian Blaga” University of Sibiu). Retrieved from http://doctorate.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/Rezumatromana-Milea.pdf. (22 September 2018).

Moisescu, T. (1995). Pentru o mai bună cunoaștere a muzicii bizantine [For a Better Knowledge of Byzantine Music]. In Colocvii. 1993-1994 (pp. 1-10). Iași: Filarmonica „Moldova”.

Moisescu, T. (1996). Putna – un puternic centru de cultură muzicală medievală românească [Putna – An Important Centre of Romanian Medieval Musical Culture]. In Moisescu, T., Muzica bizantină în spațiul cultural românesc [Byzantine Music in the Romanian Cultural Space] (pp. 8-18). București: Editura Muzicală.

Moisil, C. (2018). Construcția unei identități românești în muzica bisericească [Building a Romanian Identity in Church Music]. București: Editura Universității Naționale de Muzică.

Moldoveanu, N. (2010). Istoria muzicii bisericești la români [The History of Church Music in Romania]. București: Basilica.

Pancza, D. (2013). The Filotean Pripela: Analysis of Text and Melody. In Moody I. and Takala-Roszczenko M. (ed.), Unity and Variety in Orthodox Music: Theory and Practice. Proceedings of the Fourth International Conference on Orthodox Church Music. University of Joensuu, Finland, 6-12 June 2011 (pp. 472-476). Joensuu: The International Society of Orthodox Church Music.

Stupcanu, T. V. (1926). Anastasimatar sau cântările Învierii pe cele opt glasuri (melodii) bisericești [Anastasimatarion or the Chants of the Holy Pascha in the Eight Church Tones]. București: Tipografia cărților bisericești.

Vasile, V. (1997). Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească [The History of Byzantine Music and Its Evolution in the Romanian Spirituality]. București: Editura Interprint.

*** Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări bisericești [The Chants of the Divine Liturgy and Other Church Chants] (1992). București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR.

*** Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Importante hotărâri luate de Sfântul Sinod în sesiunea din iunie 1952 [Proceedings of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church. Important Decisions Made by the Holy Synod in the Session of June 1952] (1952). Biserica Ortodoxă Română, 9-10, 616-617. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 37 37 6
PDF Downloads 43 43 4