Skin Protection at Work in Croatian Hairdressers (Results of the Evahair Questionnaire Developed Within the Eu Project „Safehair“)

Open access

Frizeri su prepoznati kao zanimanje koje uključuje značajne zdravstvene rizike, ponajviše za kožu. Od 2010. do 2012. provodio se EU-ov projekt SafeHair s ciljem razvoja zdravstvenih standarda i standarda mjera zaštite na radu za sprečavanje profesionalnih kožnih bolesti u frizerstvu, u kojem su sudjelovali i suradnici iz Hrvatske. Cilj je ovog rada utvrditi trenutačno stanje zaštite kože na radu hrvatskih frizera. Prikupljanje podataka provedeno je ispunjavanjem EvaHair upitnika, koji je sastavljen u sklopu projekta SafeHair. Analizirano je ukupno 213 upitnika. Među ispitanicima je bilo 133 (64 %) vlasnika salona, 46 (22 %) zaposlenika te 31 (14 %) frizerski učenik. Trideset šest (17 %) ispitanika potvrdilo je da je u protekle tri godine u njihovu salonu bilo slučajeva kožnih tegoba, a gotovo svi ispitanici (98 %) smatraju da je prevencija profesionalnih kožnih bolesti vrlo važna. Utvrđen je velik udio (40 % do 50 %) neodgovorenih pitanja o provođenju procjene opasnosti. Rukavice se najviše koriste prilikom tretiranja kose kemikalijama (88 %), a rijetko se koriste prilikom pranja kose (13 %). Iako su dostupne većini ispitanika (95 %), njih 32 % iskazalo je da ima problema s nošenjem rukavica, većinom zato što ograničavaju osjet opipa. Frizeri s >30 godina radnog staža značajno češće koriste rukavice pri pranju i šišanju kose u usporedbi s frizerima s <30 godina radnog staža (P<0,05). Obuka frizera o zaštiti kože češće je zastupljena (39 %) od obuke o zaštiti dišnih putova (15 %) te mišića i zglobova (18 %). Najviše ispitanika iskazalo je potrebu za pomoći pri korištenju zakona i informiranju o proizvodima (57 %) te obavljanju procjene opasnosti (49 %). Rezultati upućuju na potrebu daljnjeg rada na edukaciji frizera o zdravstvenim rizicima njihova radnog mjesta te o mjerama zaštite na radu i njihovoj implementaciji. Edukaciju iz područja zaštite na radu te primjenu mjera zaštite na radu potrebno je provoditi tijekom redovitog školovanja i u obliku trajne edukacije frizera.

1. Uter W, Pfahlberg A, Gefeller O, Schwanitz HJ. Prevalence and incidence of hand dermatitis in hairdressing apprentices: results of the POSH study. Prevention of occupational skin disease in hairdressers. Int Arch Occup Environ Health 1998;71:487-92.

2. Khumalo NP, Jessop S, Ehrlich R. Prevalence of cutaneous adverse effects of hairdressing. A systematic review. Arch Dermatol 2006;142:377-83. doi: 10.1001/archderm. 142.3.377

3. Nixon R, Roberts H, Frowen K, Sim M. Knowledge of skin hazards and the use of gloves by Australian hairdressing students and practising hairdressers. Contact Dermatitis 2006;54:112-6. doi: 10.1111/j.0105-1873.2006.00790.x

4. Sartorelli P, Kezic S, Larese Filon F, John SM. Prevention of occupational dermatitis. Int J Immunopathol Pharmacol 2011;24(Suppl 1):89S-93S.

5. Wulfhorst B, Bock M, Gediga G, Skudlik C, Allmers H, John SM. Sustainability of an interdisciplinary secondary prevention program for hairdressers. Int Arch Occup Environ Health 2010;83:165-71. doi: 10.1007/s00420-009-0480-z

6. SafeHair. Common health and safety development in professional hairdressing in Europe [pristup 15. travnja 2013.]. Dostupno na http://www.safehair.eu

7. Ceh frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke komore [pristup 15. travnja 2013.]. Dostupno na http://www.hok.hr/o_hok_u/ustroj/ceh_frizera_i_kozmeticara_hrvatske_obrtnicke_komore

8. EPOS (European Initiative for the Prevention of Occupational Skin Diseases)- EADV Europrevention campaign: “Healthy skin@work” [pristup 15. travnja 2013.]. Dostupno na http:// www.epos2010.eu/

9. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria; 2011 [pristup 15. travnja 2013.]. Dostupno na http://www.R-project.org/

10. Bradshaw L, Harris-Roberts J, Bowen J, Rahman S, Fishwick D. Self-reported work-related symptoms in hairdressers. Occup Med 2011;61:328-34. doi: 10.1093/occmed/kqr089

11. Ling TC, Coulson IH. What do trainee hairdressers know about hand dermatitis? Contact Dermatitis 2002;47:227-31. doi: 10.1034/j.1600-0536.2002.470407.x

12. Fartasch M, Taeger D, Broding HC, Schoneweis S, Gellert B, Pohrt U, Bruning T. Evidence of increased skin irritation after wet work: impact of water exposure and occlusion. Contact Dermatitis 2012;67:217-28. doi: 10.1111/j.1600-0536.2012.02063.x

13. Wong RH, Chien HL, Luh DL, Lin WH, Wang YC, Cho CY. Correlation between chemical-safety knowledge and personal attitudes among Taiwanese hairdressing students. Am J Ind Med 2005;47:45-53. doi: 10.1002/ajim.20118

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology

The Journal of Institute for Medical Research and Occupational Health

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 1.117
5-year IMPACT FACTOR: 1.335CiteScore 2017: 1.24

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.341
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.494

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 130 130 20
PDF Downloads 38 38 5