Emission of Fumes of Ursus MF235 under Conditions of Load with The Use of a Movable Dynamometric Stand

Open access

Abstract

The article presents calculations of unit fumes emission made based on the measurements of the fumes composition during a load test. The test was carried out with the use of a movable dynamometric stand adjusted for testing agricultural tractors by power take-off shaft. Calculations of unit emission were made based on the assumed flow of air sucked by an engine and the measured composition of fumes emitted during the load test. Results of tests and analyses supply information on the mass of particle matter and the selected gas elements emitted by an engine working under the load which was related to simultaneous determination of the exploitation characteristic of an engine. The presented methodology may be helpful at evaluation of impact of farm tractors on the environment within the hazardous fume components emitted by them.

Contributors, W.P.H. (2009). Chapter 3 Tractors and vehicles. Biosystems Engineering, The Wrest Park Story 1924-2006 103, Supplement 1, 3647. Doi:10.1016/j.biosystemseng.2008.11.024.

Dajniak, H. (1985). Ciągniki, Teoria ruchu i konstruowanie. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa. ISBN: 83-206-0518-0.

Dieselnet, (2016). Emission Standards: Europe: Nonroad Engines [WWW Document]. URL https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php#s1 (Accessed 9.16.16).

Gallus, J., Kirchner, U., Vogt, R., Börensen, C., Benter, T. (2016). On-road particle number measurements using a portable emission measurement system (PEMS). Atmospheric Environment 124, Part A, 37-45. Doi:10.1016/j.atmosenv.2015.11.012.

Health Effects Institute. (1995). Diesel Exhaust: A critical analysis of emissions, exposure and health effects. A Special Report of the Institute’s Diesel Working Group. (A Special Report of the Institute’s Diesel Working Group.). Health Effects Institute, Cambridge, UK.

Huang, C., Lou, D., Hu, Z., Feng, Q., Chen, Y., Chen, C., Tan, P., Yao, D. (2013). A PEMS study of the emissions of gaseous pollutants and ultrafine particles from gasoline- and diesel-fueled vehicles. Atmospheric Environment, 77, 703-710. Doi:10.1016/j.atmosenv.2013.05.059.

Koniuszy, A. (2008). Charakterystyka gęstości czasowej jako podstawowy cykl obciążeń w badaniach ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 12, 181-188.

Krzaczek, P. (2009). Ocena parametrów energetycznych ciągnika rolniczego JOHN DEERE 6820 z wykorzystaniem diagnostyki pokładowej. Inżynieria Rolnicza, 13, 91-98.

Kuranc, A. (2015). Exhaust emission test performance with the use of the signal from air flow meter. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 17, 129-134. Doi:10.17531/ ein.2015.1.17.

Kuszewski, H., Ustrzycki, A. (2011). Laboratorium spalinowych napędów środków transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów. ISBN: 83-7199-700-0.

MAHA. (2008). MPM4 Partikelmessgerat. Original-Betriebsanleitung. MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.

MAHA. (2006). Hamownia dla pojazdów z wałem zdawczym. Typ: ZW500. MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.

MAHA. (1999). Motor Gas Tester MGT 5 Five-Gas Tester. Technical Handbook. MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.

Mazanek, A., Jakóbiec, J., Krzaczek, P. (2015). Aplikacyjne metody badań jednostek napędowych pojazdów samochodowych i pozadrogowych sektora rolnego. Logistyka, 5, 373-380.

Merkisz, J., Lijewski, P., Fuć, P., Weymann, S., 2013. Exhaust emission tests from non-road vehicles conducted with the use of PEMS analyzers. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 15, 364-368.

Merkisz, J., Lijewski, P., Walasik, S. (2010). The Analysis of Non-road Vehicle Engine Operating Conditions in Terms of Emission Regulations. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 42-48.

Niewiarowski, K. (1983). Tłokowe silniki spalinowe, 3rd ed. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Osipowicz, T., Stoeck (2014). Wpływ oleju rzepakowego jako dodatku do paliwa na emisję substancji toksycznych do atmosfery przez silnik ZS. Autobusy, 6, 207-209.

Piekarski, W. (1997). Analiza oddziaływania agregatów ciągnikowych na środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin, ISSN 0860-4355.

Podstanicky, I., Liščak, Š., Droździel, P. (2005). Nowoczesna metoda pomiaru zużycia paliwa w transporcie samochodowym. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 25, 16-20.

Pośniak, M., Jankowska, E., Szewczyńska, M., Zapór, L., Brochocka, A., Pietrowski, P. (2010). Zagrożenia spalinami silników diesla. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

ZPC URSUS. (1987). Ciągnik URSUS MF235, Instrukcja obsługi. Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego URSUS, Warszawa, ISBN 978-83-7373-081-6.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 73 2
PDF Downloads 63 56 2