Behavioral Strategies of the European Consumer with Impact on the Diversity of Bioresources

Open access

Abstract

On the international scene, Europe expresses its views and acts concerted at an economic and political level, from trade and trade agreements to citizens’ safety and security as priority areas.

Member States’ security cooperation has become routine. But the EU-27 is still the main promoter of European citizens’ food safety and security through sustained, transparent and sustainable deners, in order to combat climate change, limiting the use of bioresources conservation of genetic resource biodiversity.

One of the strongest enemies of biodiversity is “poverty” and protection against it necessarily implies improving the well-being of humanity and fighting against underdevelopment.

[1] Banu, C. - Suveranitate, securitate şi siguranta alimentara, Ed. Asab, 2007, Bucuresti.

[2] Bercea R - Dreptul Uniunii Europene, CH Beck, 2007, Bucureşti

[3] Bogdan A.T., Mureşan V, Boboc V, Diaconescu D, Paraschivescu Th. – Prospects of agrifood green power and forecasting for 2100. Bulletin USAMV Cluj-Napoca, Animal Science and Biotechnologies, 43 (1),188-191, 2010, Cluj-Napoca

[4] Bogdan A.T., Bogdan D., Groza I., Paraschivescu M., Tobag. F., Chelmus., Diaconescu D.L., Strateanu A., Surdu I.- More animal production in Agrifood Green Power Development, a New Paradigm of Concept regarding Sustainable Rural Bioeconomics and Eco – Economics. USAMV Cluj, vol. 66 416-423, 2009, Cluj Napoca.

[5] Bogdan A.T., Comşa D. – Eco-Bio-Diplomaţia, Ed. Academiei oamenilor de ştiinţă din România, 2012, București.

[6] Carmin J, Vandeveer S - Extinderea UE si protectia mediului.(Schimbari institutionale si politici de mediu in Europa Centrala si de Est), Editura Arc, 2009, Bucureşti.

[7] Marinescu C - Securitatea ecologică şi naţională a statelor în condiţiile globalizării, Editura Porţile Orientului, 2005 Iaşi.

[8] Paraschivescu V - Strategii de mediu. Conflictele dezvoltarii durabile, Editura Tehnopress, 2009, Bucureşti.

*** Politica privind protecţia Consumatorilor, Institutul European din România, MasterPrint Super Offset, 2010

*** European Commission - Annual Report 2016 on the European Union’s Development and external assistance policies and their implementation, Brussels.

***European Commission – Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change, Brussels, 14 May 2012.

***Cadrul Financiar Multianual Post 2020 al Uniunii Europene - Provocări emergente, noi priorități și finanțarea acestora, Camera Deputaților, Departamentul de Studii Parlamentare și Politici UE, Direcţia Pentru Uniunea Europeană, București, 2018 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/st_2385.pdf

***European Commission - Multiannual Financial Framework 2014-2020, http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm

***Cartea Albă privind viitorul Europei. Reflecţii și scenarii pentru UE-27 până în 2025, București, 2018 http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 123 8
PDF Downloads 51 51 5