Behavioral Strategies of the European Consumer with Impact on the Diversity of Bioresources

Open access

Abstract

On the international scene, Europe expresses its views and acts concerted at an economic and political level, from trade and trade agreements to citizens’ safety and security as priority areas.

Member States’ security cooperation has become routine. But the EU-27 is still the main promoter of European citizens’ food safety and security through sustained, transparent and sustainable deners, in order to combat climate change, limiting the use of bioresources conservation of genetic resource biodiversity.

One of the strongest enemies of biodiversity is “poverty” and protection against it necessarily implies improving the well-being of humanity and fighting against underdevelopment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Banu C. - Suveranitate securitate şi siguranta alimentara Ed. Asab 2007 Bucuresti.

 • [2] Bercea R - Dreptul Uniunii Europene CH Beck 2007 Bucureşti

 • [3] Bogdan A.T. Mureşan V Boboc V Diaconescu D Paraschivescu Th. – Prospects of agrifood green power and forecasting for 2100. Bulletin USAMV Cluj-Napoca Animal Science and Biotechnologies 43 (1)188-191 2010 Cluj-Napoca

 • [4] Bogdan A.T. Bogdan D. Groza I. Paraschivescu M. Tobag. F. Chelmus. Diaconescu D.L. Strateanu A. Surdu I.- More animal production in Agrifood Green Power Development a New Paradigm of Concept regarding Sustainable Rural Bioeconomics and Eco – Economics. USAMV Cluj vol. 66 416-423 2009 Cluj Napoca.

 • [5] Bogdan A.T. Comşa D. – Eco-Bio-Diplomaţia Ed. Academiei oamenilor de ştiinţă din România 2012 București.

 • [6] Carmin J Vandeveer S - Extinderea UE si protectia mediului.(Schimbari institutionale si politici de mediu in Europa Centrala si de Est) Editura Arc 2009 Bucureşti.

 • [7] Marinescu C - Securitatea ecologică şi naţională a statelor în condiţiile globalizării Editura Porţile Orientului 2005 Iaşi.

 • [8] Paraschivescu V - Strategii de mediu. Conflictele dezvoltarii durabile Editura Tehnopress 2009 Bucureşti.

 • *** Politica privind protecţia Consumatorilor Institutul European din România MasterPrint Super Offset 2010

 • *** European Commission - Annual Report 2016 on the European Union’s Development and external assistance policies and their implementation Brussels.

 • ***European Commission – Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change Brussels 14 May 2012.

 • ***Cadrul Financiar Multianual Post 2020 al Uniunii Europene - Provocări emergente noi priorități și finanțarea acestora Camera Deputaților Departamentul de Studii Parlamentare și Politici UE Direcţia Pentru Uniunea Europeană București 2018 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/st_2385.pdf

 • ***European Commission - Multiannual Financial Framework 2014-2020 http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm

 • ***Cartea Albă privind viitorul Europei. Reflecţii și scenarii pentru UE-27 până în 2025 București 2018 http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 210 210 7
PDF Downloads 101 101 5