The Fertilizer Systems Efficiency in a Short-Term Crop Rotation in the Western Forest Steppe of Ukraine

Open access

Abstract

The results of energy estimation of a crop rotation link in the western part of Forest Steppe of Ukraine are presented. It is established that all proposed fertilizer systems are effective in terms of energy storage. It is proved that the use of mineral fertilizers in combination with organic fertilizers increases Kee indices by a factor of 1.2.

[1] Lykov A.M. Organicheskoe veschestvo i plodorodie dernovo-podzolistyih pochv v usloviyah intensivnogo zemledeliya./A.M. Lykov.— Avtoref. Dis. d-ra. s.-h. nauk. — M., 1976. — 60 s

[2]. Lykov A.M. Vosproizvodstvo plodorodiya pochv v Nechernozemnoy zone./A.M. Lyikov. — M.: Rosselhozizdat, 1982.— 142 s.

[3] Metodyka bioenerhetychnoi otsinky system zemlerobstva i ahrotekhnolohii. — K., 2000. — 48 s.

[4]. Mineev V.G. Himizatsiya zemledeliya i prirodnaya sreda. / V.G. Mineev.— M.: Agropromizdat, 1990. — 287 s.

[5]. Medvedev V.V. Stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy ta prohnoz yoho zmin za umov suchasnoho zemlerobstva. / V.V. Medvedev, M.V. Lisovyi. — Kharkiv: Shtrih, 2001. — 100 s.

[6] Smahlii O.F. Enerhetychna otsinka ahroekosystem: navchalnyi posibnyk./ O.F. Smahlii, A.S. Malynovskyi. A.T. Kardashov ta in.— Zhytomyr: Volyn, 2004. — 132 s.

[7] Tyurin I.V. Organicheskoe veschestvo pochvyi i ego rol v plodorodii/ I.V. Tyurin. — M.: Kolos, 1965. — 320 s.

[8] Energeticheskaya effektivnost vozdelyivaniya selskohozyaystvennyih kultur: metodicheskie rekomendatsii. — Volgograd, 1985. — 30 s.

[9] Toncea, I. - Ghid practic de agricultură ecologică. Editura Academic Pres,2002, Cluj-Napoca,

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 81 81 2
PDF Downloads 40 40 2