Statistics and Analysis of Aircraft Collisions with Birds (Bird Strikes) in Military Aviation

Open access

Abstract

The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the airports.

1. Krutkow A., Pigłas M., Zaworski T., Zieja M.: Informatyczne wspomaganie sterowania niezawodnością i bezpieczeństwem lotów wojskowych statków powietrznych. Materiały XXXVII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2009.

2. Szczeciński S., Balicki W., Głowacki P.: Uszkodzenia silników turbinowych wywołanych zderzeniem z ptakami. „Przegląd Sił Powietrznych” 2009.

3. Szymczak J.: Kolizje wojskowych statków powietrznych z ptakami w Polsce. Wyd. WSOSP, Dęblin 2009.

4. Zabrowski A.: Bezpieczeństwo samolotów w aspekcie zagrożenia kolizją z ptakami. „Problemy Eksploatacji” 2012.

5. Zieja M., Smoliński H., Gołda P.: Information technology protection in quality management of the technical operation process of military aircraft. „Research Works of Air Force Institute of Technology” 2015, nr 37.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 503 503 42
PDF Downloads 188 188 26