Quality Requirements Regarding Aircraft Maintenance and Repair Services

Open access

Abstract

During operation, aircraft (AC) are subject to use, maintenance, repair and disposal. Each of those processes requires adequate quality. This study presents requirements related to quality management with which an AC maintenance and repair sub-system ought to comply. Documents containing requirements pertaining to both management and technical aspects have been analysed. Applicable standards and regulations affecting the AC repair process quality assurance have been presented. A description of standards observance of which is required to ensure effective operation of modern AC maintenance and repair subsystems significantly affecting maintenance of the AC required airworthiness has been included. Complexity of the decision-taking process pertaining to AC maintenance and repair within the airworthiness maintenance sub-system has been presented

1. Americas Aerospace Quality Group. Aerospace Information Report AIR 5359 rev. C: Requirements for Certification/Registration of Aerospace Quality Management Systems. SAE International. Warrendale 2008.

2. Americas Aerospace Quality Standards Committee. Aerospace Standard ARP 9137: Guidance for the Application of AQAP 2110 within a 9100 Quality Management System. SAE International. Warrendale 2010.

3. Americas Aerospace Quality Standards Committee. Aerospace Standard AS 9100 rev. C: Quality Management Systems - Requirements for Aviation. Space and Defense Organizations. SAE International. Warrendale 2009.

4. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

5. Lewitowicz J., Błachnio J., Barszcz P., Michalak S.: Techniczna analiza niesprawności i uszkodzeń. Rozdział w monografii: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2007.

6. Lesiński S.: Jakość i niezawodność. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1996.

7. Lindstedt P.: The method of complex wortness assessment of an engineering object in the process of its use and service. Solid State Phenomena 144, 2009, pp.45-52.

8. Łunarski J.: Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

9. Migawa K.: Sterowanie gotowością w systemach eksploatacji środków transportu. Rozprawa doktorska. UT-P, Bydgoszcz 2013.

10. Muślewski Ł.: Podstawy efektywności działania systemów transportowych. ITeE, Radom 2010.

11. PN-EN ISO 10012:2003. System zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

12. PN- EN ISO 9000:2005. System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

13. PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

14. PN- EN ISO 9001:2008. System zarządzania jakością. Wymagania.

15. PN-EN ISO 9004:2009. System Zarządzania Jakością. Wytyczne Doskonalenia Zarządzania.

16. Stoner J. A., Freeman R. E., Gilbert D. R. jr.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1998.

17. Szkoda J.: Systemy zarządzania jakością w organizacjach. ITS, Warszawa 2012.

18. Toda M., Shuford E. H.: Logic of system. Introduction to a Formal of Structure. General Systems. vol. X, 1965.

19. Woropay M., Muślewski Ł.: Jakość w ujęciu systemowym. ITeE, Radom 2005.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 463 456 31
PDF Downloads 184 178 14