Przenośne Nawierzchnie Lotniskowe

Open access

Przenośne Nawierzchnie Lotniskowe

Dotychczasowe metody i technologie odbudowy nawierzchni lotniskowych, zniszczonych w sytuacjach losowych, nie były w stanie sprostać dużym reżimom czasowym, dlatego skonstruowano składane, przenośne nawierzchnie lotniskowe. Państwa członkowskie NATO, w tym Polska, posiadają w wyposażeniu przenośne nawierzchnie, które pozwalają na odtworzenie gotowości eksploatacyjnej zniszczonych elementów systemu nawierzchni lotniskowych w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie, do naprawy dużych uszkodzeń wykorzystuje się dwa rodzaje składanych, mobilnych nawierzchni lotniskowych: aluminiowe i kompozytowe pokrycia lotniskowe, które zapewniają bezpieczne warunki wykonywania operacji lotniczych.

Detachment 1, 823 RHCES, Rapid Runway Repair. Silver Flag Exercise Site, Tyndall Air Force Base, Florida 2000.

Dyrektywa Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO ACE 80-15. 1989.

Nita P.: Instrukcja odbudowy nawierzchni lotniskowych przy wykorzystaniu mat kompozytowych typu KRATER. Nr bibl. 2411/50 ITWL, Warszawa 2005.

Nita P.: Określenie wymagań fizyko-mechanicznych dla przenośnych pokryć lotniskowych. Nr bibl. 321/50 ITWL, Warszawa 2001.

Nita P., Poświata A.: Płyty kompozytowe przeznaczone na składane przenośne nawierzchnie lotniskowe. ITWL, Warszawa 2001.

Przenośne pokrycie lotniskowe - instrukcja obsługi. KDK Investment Sp. z o.o., 2000.

STANAG 2929 (wydanie 2) - Naprawa Zniszczeń Lotniskowych. 1989.

Technologie szybkiej naprawy nawierzchni lotniskowych podczas działań operacyjnych Sił Powietrznych RP. WAT, Warszawa 2000.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 154 8
PDF Downloads 66 65 7