Breeding density of the Tawny Owl Strix aluco in urban forests of Ljubljana City (Central Slovenia)

Open access

Summary

Results of the survey carried out in the territories of Tawny Owl Strix aluco in Ljubljana urban forests (Tivoli, Rožnik and Šišenski hrib Nature Park and Golovec Hill) were compared with the species territory density in non-urban forest of Mt. Krim. Surveys were performed with the point count method using playback in the springs of 2002 and 2016. The density established at Golovec Hill was 9.3 territories / 10 km2, while in Tivoli, Rožnik and Šišenski hrib Nature Park it reached 10.4 territories / 10 km2, which was higher than at Mt. Krim (4.1-5.8 territories / 10 km2), although densities between sites were not statistically different. Based on our surveys, the estimated population size of the urban Tawny Owl in Ljubljana would consist of 57 to 65 pairs. Our results suggest that the Tawny Owl can adapt well to the living conditions in the city urban forests and indicate the importance of the forest patches in urban areas.

Adler F. R., Tanner C. J. (2013): Urban Ecosystems. - Cambridge University Press, Cambridge.

Betleja J., Cempulik P., Chrul Z., Grochowski T., Ostański M., Schneider G., Szlama D. (2007): Atlas of the breeding birds of Gliwice: distribution and numbers in the period 1988-1990. - Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Natural History No. 17.

Furlan I. (1988): Primerjalne raziskave zoocenoz karabidov (Carabidae, Coleoptera) v različnih variantah rastlinske združbe Abieti-Fagetum dinaricum. Diplomsko delo. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTO za biologijo.

Galeotti P., Morimando F., Violani C. (1991): Feeding ecology of the Tawny Owls (Strix aluco) in urban habitats (northern Italy). - Bollettino di zoologia 58 (2): 143-150.

Geister I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. - DZS, Ljubljana.

Goszczyński J., Jabłonski P., Lesiński G., Romanowski J. (1993): Variation in diet of Tawny Owl Strix aluco L. along an urbanization gradient. - Acta ornitologica 27 (2): 113-123.

König C., Weick F., Becking J. H. (1999): Owls: A Guide to the Owls of the World. - Yale University Press.

König C., Weick W. (2008): Owls. A guide to the owls of the World. Second edition. - Christopher Helm, London.

Kralj J., Krnjeta D. (2015): Atlas ptica g njezdarica grada Zagreb. - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb.

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. (2001): Atlas Warszawy. - Warszawa IGiPZ PAN, Warszawa.

Melik A. (1959): Posavska Slovenija. - Slovenska matica, Ljubljana.

Mihelič T. (2005): I nventarizacija ptic v k rajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zaključno poročilo - Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Ljubljana.

Mikkola H. (1983): Owls of Europe. - T. & AD Poyser, London.

Redpath S. M. (1994): Censusing tawny owls Strix aluco u sing i mitation c alls. - B ird S tudy 4 1 ( 3): 192-198.

Smrekar A., Erhartič B., Šmid Hribar M . (2011): Krajinski park Tivoli, Rožni in Šišenski hrib. - Založba ZRC, Ljubljana.

Tome D. (1996): Višinska razširjenost sov v Sloveniji. - Acrocephalus 17 (74): 2-3.

Tome D., Vrezec A., Bordjan D. (2013): Ptice Ljubljane in okolice. - Mestna občina Ljubljana, Ljubljana.

Vidmar B. A., Pirnat B.: Gozdna učna pot Golovec. - [http://www2.arnes.si/~opoljanelj/projekti/gozdna_pot/index-gup.htm], 28/12/2016.

Vrezec A. (2003): Breeding density and altitudinal distribution of the Ural, Tawny, and Boreal owls in North Dinaric Alps (Central Slovenia). - Journal of Raptor Research (37) 1: 55-62.

Vrezec A . ( 2000): Z godnje g nezdenje l esne s ove (Strix aluco) blizu urbanega središča Ljubljane. Acrocephalus 21 (98/99): 81-82.

Vrezec A., Saveljić D. (2006): Breeding density of Tawny Owl Strix aluco territories in montane forests of Mountain Bjelasica (Montenegro). - Ciconia 14: 41-47.

Vrezec A., Tome D. (2004a): Altitudinal segregation between Ural Owl Strix uralensis a nd Tawny O wl S. aluco: evidence for competitive exclusion in raptorial birds. - Bird Study 51: 264-269.

Vrezec A., Tome D. (2004b): Habitat selection and patterns of distribution in a hierarchic forest owl guild. - Ornis Fernica 81: 109-118.

Zuberogoitia I., Martinez Climent J. A. (2000): Methods for Surveying Tawny Owl Strix aluco Populations in Large Areas. - Biota 1 (2): 79-88.

Žižek L. (2010): Odnos javnosti do gozdov v mestih na primerih Rožnika in Golovca v Ljubljani. Diplomsko delo. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire.

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

Journal Information

CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.268

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 166 166 17
PDF Downloads 85 85 9