Letna Dinamika Pojavljanja Vodnih Ptic Na Reki Dravi Med Mariborskim Jezerom In Jezom Melje (Sv Slovenija) / Yearly dynamics of waterbirds’ occurrence on the Drava River between Lake Maribor and Melje Dam (NE Slovenia)

Open access

Abstract

Between April 2007 and April 2008, 40 systematic waterbird counts were conducted on the Drava River between Lake Maribor and the Melje Dam (length 8.5 km, area 155 ha) to determine the specific composition, abundance and seasonal dynamics of bird occurrence. Between October and May, counts were conducted every week, whereas between June and September they were carried out once every two weeks. In total, 26,803 individuals of 30 species were counted. The number of waterbirds and diversity of species were the highest from late December to late February, when more than 1,000 individuals were regularly present in the area. Waterbirds were distributed along the river unequally, with the highest number of birds present yearround in the city centre and in the first counting sector of Lake Maribor. The Mallard Anas platyrhynchos and Mute Swan Cygnus olor were recorded during every count, while occurrence frequency was greater than 50% in another 10 species. Dominant species in terms of percentage composition were Mallard, Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus, Coot Fulica atra, Mute Swan, Pochard Aythya ferina and Tufted Duck Ay. fuligula. Mute Swan and Mallard were the only breeding waterbirds in the study area. Both the total number of waterbirds and the highest daily total in the first two counting sectors were greater between October and March 1992/93 than in our study. The decline in numbers was the greatest for Mallard, Pochard and Tufted Duck, while an increase was noted in Mute Swan and Yellow-legged / Caspian Gull Larus michahellis / cachinnans. The total number of waterbirds and the number of some species in the study area were significantly higher than expected solely based on its length compared to the length of the lowland Drava in Slovenia (125.7 km). The study area is conservationally important for Pochard, Tufted Duck and Black-headed Gull

Aubrecht G., Winkler H. (1997): Analyse der Internationalen Wasservogelzahlungen (IWC) in Osterreich 1970-1997 - Trends und Bestande. - Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien.

Basle T. (2002): Čipkasta raca Calonetta leucophrys. - Acrocephalus 23 (115): 194.

Bauer H.-G., Bezzel E., Fiedler W. (eds.) (2005): Das Kompendium der Vogel Mitteleuropas. - AULA Verlag, Wiesbaden.

Bibič A. (1987): Poročila od koderkoli: Maribor (Meljska akumulacija). - Acrocephalus 8 (31/32): 25.

Bibič A. (1988): Ptice vodnih zbiralnikov SV Slovenije. - Acrocephalus 9 (37/38): 25-48.

Berndt R. K., Hill D. (1997): Mallard Anas platyrhynchos. pp. 92-93 In: Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. - T & A D Poyser, London.

Blums P., Mednis A. (1996): Secondary sex ratio in Anatinae. - Auk 113 (2): 505-511.

Bordjan D., Božič L. (2009): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na območju vodnega zadrževalnika Medvedce (Dravsko polje, SV Slovenija) v obdobju 2002-2008. - Acrocephalus 30 (141/142/143): 55-163.

Bordjan D. (2012): Vodne ptice in ujede Cerkniškega polja (južna Slovenija) v letih 2007 in 2008, s pregledom zanimivejših opazovanj do konca leta 2010. - Acrocephalus 33 (152/153): 25-104.

Božič L. (1990a): Rdečegrli slapnik Gavia stellata. - Acrocephalus 11 (43/44): 28.

Božič L. (1990b): Velika žagarica Mergus merganser. - Acrocephalus 11 (45): 65.

Božič L. (1991a): Tatarska žvižgavka Netta rufina. - Acrocephalus 12 (49): 152.

Božič L. (1991b): Dolgorepa raca Anas acuta. - Acrocephalus 12 (49): 152.

Božič L. (1992a): Reglja Anas querquedula. - Acrocephalus 13 (54): 152.

Božič L. (1992b): Beloperuta čigra Chlidonias leucopterus. - Acrocephalus 13 (55): 188-89.

Božič L. (1992c): Veliki žagar Mergus merganser. - Acrocephalus 13 (55): 186.

Božič L. (1994): Gaga Somateria mollissima. - Acrocephalus 15 (62): 28.

Božič L. (1996): Beloliska Melanitta fusca. - Acrocephalus 17 (78/79): 162.

Božič L. (1997): Žličarica Anas clypeata. - Acrocephalus 18 (80/81): 41.

Božič L. (2003): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. - DOPPS, Ljubljana.

Božič L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji. - Acrocephalus 26 (126): 123-137.

Božič L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji. - Acrocephalus 29 (130/131): 159-169.

Božič L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji. - Acrocephalus 28 (132): 23-31.

Božič L. (2008a): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji. - Acrocephalus 29 (136): 39-49.

Božič L. (2008b): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2009 v Sloveniji. - Acrocephalus 29 (138/139): 169-179.

Božič L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2010 v Sloveniji. - Acrocephalus 31 (145/146): 131-141.

Božič L. (2011): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2011 v Sloveniji. - Acrocephalus 32 (148/149): 67-77.

Božič L. (2012): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2012 v Sloveniji. - Acrocephalus 33 (152/153): 109-119.

Božič L. (2013): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2013 v Sloveniji. - Acrocephalus 34 (156/157): 93-103.

Boyer T., Gooders J. (1997): Ducks of Britain and the northern hemisphere. - Parkgate Books, London.

Bračko F. (1985): Zlatouhi ponirek Podiceps auritus. - Acrocephalus 6 (25): 46.

Bračko F. (1996): Razširjenost laboda grbca Cygnus olor v severovzhodni Sloveniji. - Acrocephalus 17 (77): 113-116.

Bračko F. (1997): Ornitološki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992). - Acrocephalus 18 (82): 57-96.

Bračko F. (1998): Nevestica Aix sponsa. - Acrocephalus 19 (89): 116-117.

Campbell M. O. (2008): The Impact of Vegetation, River, and Urban Features on Waterbird Ecology in Glasgow, Scotland. - Journal of Coastal Research 24 (4A): 239-245.

Cegnar T. (2007): Podnebne značilnosti leta 2007. - Mesečni bilten ARSO 14 (12): 31-46.

Cegnar T. (2008): Podnebne značilnosti leta 2008. - Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 15 (12): 30-45.

Ciglič H., Trebar T. (1998): Prispevek k poznavanju ptic Hraških mlak. - Acrocephalus 19 (86): 8-13.

Cramp S. (ed.) (1977): Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic, Vol. 1. - Oxford University Press, Oxford.

Denac D. (1995a): Srednji žagar Mergus serrator. - Acrocephalus 16 (68/69/70): 80.

Denac D. (1995b): Beloliska Melanitta fusca. - Acrocephalus 16 (68/69/70): 80.

Denac D. (1995c): Kaspijska čigra Sterna caspia. - Acrocephalus 16 (68/69/70): 83.

Denac D. (2004): Mandarinka Aix galericulata. - Acrocephalus 25 (120): 34.

Gams I., Vrišer I. (1998): Geografija Slovenije. - Slovenska matica, Ljubljana.

Gamser M., Novak J. (2013): Pojavljanje vodnih ptic in ujed na širšem območju ribnika Vrbje pri Žalcu : raziskovalna naloga. - [http://www.knjiznica-/celje.si/raziskovalne/4201303711.pdf ], 27/08/2014.

Gregori J., Šere D. (2005): Ptiči Šaleških jezer in okolice: ob 130-letnici Premogovnika Velenje. - Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Holzer T., Sziemer P. (2005): Vienna. pp. 359-388. In: Kelcey J. G., Rheinwald G. (eds.): Birds in European Cities. - Ginster Verlag, St. Katharinen.

Jančar T., Kmecl P., Mihelič T., Kozinc B. (2007): Pregled vodnih ptic Blejskega in Bohinjskega jezera ter jezera HE Moste (Gorenjska, SZ Slovenija). - Acrocephalus 28 (135): 141-157.

Javornik M. (ed.) (1988): Enciklopedija Slovenije. 2. zvezek: Ce-Ed. - Mladinska knjiga, Ljubljana.

Kerček M. (2005): [Ptice akumulacije Medvedce]. Diplomsko delo. - Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za biologijo.

Kmecl P., Rižner K. (1993): Pregled vodnih ptic in ujed Cerkniškega jezera: spremljanje številčnosti s poudarkom na preletu in prezimovanju. - Acrocephalus 14 (56/57): 4-30.

Marinček M. (2009): Belolična gos Branta leucopsis. - Acrocephalus 30 (140): 37.

Meteorološki letopisi (2007): Letopis 2007, Maribor - dnevne vrednosti meteoroloških spremenljivk. - [http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%C5%A1ki%20letopis/2007maribor.pdf ], 05/08/2014.

Meteorološki letopisi (2008): Letopis 2008, Maribor - dnevne vrednosti meteoroloških spremenljivk. Ministrstvo za okolje in prostort, Agencija Republike Slovenije za okolje. - [http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%C5%A1ki%20letopis/2008maribor.pdf ], 05/08/2014.

Niggeler E., Keller V. (2007): Winterbestande der Wasservogel am Aare-Stausee Niederried. - Der Ornithologische Beobachter 104 (4): 279-300.

Reiser O. (1925): Die Vogel von Marburg an der Drau. - Naturwissenschaftliche Verein in Steiermark, Graz.

Scott D. A., Rose P. M. (1996): Atlas of Anatidae Populations in Africa and Western Eurasia. - Wetlands International, Wageningen.

Singer D. (2004): Kateri ptič je to? - Založba Narava, Kranj.

Sovinc A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije: rezultati zimskega kartiranja ptic članov Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. - Tehniška založba, Ljubljana.

Svensson L., Grant P. J. (2006): Bird guide - the most complete field guide to the birds of Britain and Europe. - HarperCollins Publishers, London.

Škornik I., Makovec T., Lipej L. (1995): Sečovlje salina - an ornithological assessment of a Slovene coastal wetland. - Annales 7: 89-94.

Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. - SOLINE pridelava soli d. o. o., Seča.

Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji. - Acrocephalus 18 (80/81): 29-39.

Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. Acrocephalus 19 (87/88): 36-48.

Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. - Acrocephalus 20 (92): 6-22.

Štumberger B. (2000a): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. - Acrocephalus 21 (102/103): 271-274.

Štumberger B. (2000b): Reka Drava. pp. 149-159 In: Polak S. (ed.): Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 1. - DOPPS, Ljubljana.

Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v Sloveniji. - Acrocephalus 22 (108): 171-174.

Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji. - Acrocephalus 23 (110/111): 43-47.

Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji. - Acrocephalus 26 (125): 99-103.

Tarman K. (1992): Osnove ekologije in ekologija živali. - DZS, Ljubljana.

Trontelj P. (1992): Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega jezera na reki Savi. - Acrocephalus 13 (50): 2-16.

Traut A. H., Hostetler M. E. (2004): Urban lakes and waterbirds: effects of shoreline development on avian distribution. - Landscape and Urban Planning 69 (1): 69-85.

Uradni list RS (2013): Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (no. 33/13).

Vogrin M. (1996): Ornitofavna ribnika Vrbje v spodnji Savinjski dolini in njegova naravovarstvena problematika. - Acrocephalus 17 (74): 7-24.

Vogrin M. (2005): Fenologija vodnih ptic na Žovneškem jezeru (Spodnja Savinjska dolina, osrednja Slovenija). - Acrocephalus 26 (126): 151-155.

Wagner V. S., Petutschnig W. (2010): Wasservogelzahlung in Karnten 2010. - Carinthia II 120 (200): 125-132.

Wagner V. S., Petutschnig W. (2011): Wasservogelzahlung in Karnten 2011. - Carinthia II 121 (201): 67-76.

Wagner V. S., Petutschnig W. (2012): Wasservogelzahlung in Karnten 2012. - Carinthia II 122 (202): 287-294.

Wagner V. S., Petutschnig W. (2013): Wasservogelzahlung in Karnten 2013. - Carinthia II 123 (203): 225-232.

Wetlands International (2014): Waterbird Population Estimates. - [wpe.wetlands.org], 30/07/2014.

Wieloch M., Włodarczyk R., Czapulak A. (2004): The Mute Swan Cygnus olor. - BWP Update 6 (1/2): 1-38.

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) (ed.) (2006): Osnutek integralnega načrta upravljanja območja reke Drave. TRUD - Trajnostno upravljanje območja reke Drave. Program Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija - Avstrija - Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Pogodba št. 7174201-01-01-0011.

Acrocephalus

The Journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia - DOPPS Bird Life

Journal Information

CiteScore 2018: 0.12

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.043

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 163 117 8
PDF Downloads 63 50 6